!!! ВАЖНО ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ РЕЦЕПТИ ОТ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ - 2023.Г. ВАЖНО !!!
COVID-19 !!! Какво трябва да направи всеки Ветеринарен Лекар?
ПРОМЯНА НА БАНКОВАТА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС В БВС - 27. 05. 2019.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2017.г.
Членски внос 2020
Членски внос - 2021
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2023.г.
ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР - 14. ДЕКЕВРИ. 2019 - Покана за празнуване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НЕ-ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - АПРИЛ - 2019.г.
ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ, ИЗПОЛЗВАНИ И НАЛИЧНИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В АПТЕКИ И ВМЗ
ИЗГУБЕНИ ЖИВОТНИ - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
!!!!!!!!!!!! ВАЖНО !!!!!!!!!! ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БВС-БУРГАС - 17.02.2024.Г. В БУРГАС !!!
ЗАЯВКИ ЗА УШНИ МАРКИ - 2015.Г.
СТАРТ на ДПП - 2016 ***** ДОГОВОРИ- от 2016.г.до 2018.г. (включително)
ЖАЛБИ ДО ОМБУДСМАНА НА БЪЛГАРИЯ - 30.09.2014.Г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - - 2022.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС 2018.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2024
TITLE
TITLE
 
 

Сметката в банка ОББ  е:

BG91UBBS80021083581740
 
 
 
Председател на ОК на БВС-Бургас
Д-р Пламен Конов
03.01.2022.г.

ЧЛЕНСКИ ВНОС - ОК на БВС - Бургас - 2022.г.

 

 

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2022.Г. – АКТУАЛЕН КЪМ 31.12.2022.Г.

 
Трите Имена
Рег. № в БВС
 
Встъпителна вноска
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1.       
Албена Кирилова Лешева
 
 
 120,00лв. за 2023
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
2.       
Ана Чанкова Чанева
 
 20лв.за 2023г.
 25.03.2022-възст.вн.-500лв.
 -
-
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
3.       
Антоанета Вълева Недева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
4.       
Антон Иванов Тонев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
510.       
Антон Николов Чаталбашев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
6.       
Асен Митков Карамфилов
 
 
 140лв.за2023г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
7.       
Борислав Борисов Пенков
 
 
 112,00лв.за2023г.
 9,33
 9,33
 9,33
 9,33
 9,33
 9,33
 9,33
 9,33
 9,33
 9,33
 9,33
 9,33
8.       
Валентин Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
9.       
Валентин Иванов Куванджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10.    
Васил Панайотов Перендибазов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
11.    
Венета Богомилова Симеонова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
12.    
Виктория Петкова Пухтерова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
13.    
Виолета Антониева Мастикова
 
 
 120,00лв.за 2023г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
14.    
Галина Кръстева Славова
 
 
 
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
15.    
Ганчо Иванов Чаков
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
16.    
Георги Бончев Чешмеджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
17.    
Георги Василев Василев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
18.    
Георги Василев Пейков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
19.    
Георги Василев Чобанов
 
 
 120,00лв.за 2023
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
20.    
Георги Иванов Бързилов
 
 
 120лв.за 2023
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
21.    
Георги Матев Колев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
22.    
Георги Николаев Стефанов
 
 
 
 10
 10
10 
10 
10 
10 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
23.    
Даниела Наскова Йорданова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
2104.    
Дафина Николова Георгиева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
25.    
Деспина Николова Караманова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
26.    
Деян Георгиев Пенчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
27.    
Диляна Тенкова Тенева
 
 
 6лв.за 2023
1
1
1
1
1
1
1
1
 1
 1
 1
 1
28.    
Димитрина Паскалева Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
29.    
Димитър Георгиев Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
30.    
Димитър Иванов Желязков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
31.    
Димитър Тодоров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
32.    
Димо Василев Кръстев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
33.    
Добрина Михова Кожухарова
 
 
 111,60лв. за 2023
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
34.    
Доника Маринова Дечева
 
 
 120лв.за2023
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
35.    
Евгени Генчев Генчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
10 
36.    
Евгени Радков Кънчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
37.    
Евгений Иванов Маргаров
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
38.    
Екатерина Панайотова Тодорова
 
 
 120,00лв.за2023г.
 1
 1
 1
 1
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
39.    
Живко Тодоров Събев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
40.    
Ивалин Иванов Енев
 
 
 30,00лв.за 2023
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
41.    
Иван Валентинов Раев
 
 
 60лв.за 2023
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
42.    
Иван Георгиев Дочев
 
 
 
 10
 10
 10
10 
10 
10 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
43.    
Иван Стаматов Стоянов
 
 
 120лв.за 2023
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
44.    
Иван Трифонов Димов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
45.    
Иванка Иванова Димитрова
 
 
 20лв.за 2023
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
46.    
Иво Цеков Механджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
47.    
Йовко Върбанов Станев
 
 
 60лв.за 2023
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
48.    
Йонко Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
49.    
Камелия Пламенова Пенева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
50.    
Константин Александров Кондев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
51.    
Костадин Димитров Карталов
 
 
 40,00лв.за 2023
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
52.    
Красимир Янков Сандев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
10 
10 
10 
10 
53.    
Красимира Тенчева Бюлюкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
54.    
Кремена Георгиева Кирова
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
55.    
Кремена Илиева Каменова
 
 
 2,00 лв. за 2023.г.
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
56.    
Куни Колев Събев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
57.    
Кънчо Стефанов Христов
 
 
 120,00лв.за 2023
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
58.    
Лилия Енчева Шишманова
 
 
 120,00лв.за 2023
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
59.    
Людмил Пламенов Илиев
 
 
 111,60за 2023г
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
60.    
Маргарит Чанев Костадинов
 
 
 120лв.за 2023
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
61.    
Мария Асенова Петрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
62.    
Мария Георгиева Карамихалева
 
 
 120,00лв. за 2023
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
63.    
Мария Здравкова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
64.    
Миглена Георгиева Ненкова
 
 
 30лв.за 2023
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
65.    
Миглена Иванова Кирева
 
 
 12лв.за 2023
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
66.    
Милен Чанков Чанков
 
 
 111,60лв.за 2023г.
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
67.    
Милена Георгиева Димова
 
 
 120лв.за 2023г. и 50лв.за 2024г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
68.    
Мирослав Русев Петров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
69.    
Михаил Ангелов Михайлов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
70.    
Момчил Валентинов Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
71.    
Наталия Валентинова Герджикова
 
 
 30лв.за 2023г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
72.    
Начо Георгиев Димитров
 
 
 10,00лв.за 2023г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
73.    
Никола Петров Стойчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
74.    
Николай Георгиев Терзиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
75.    
Николай Димитров Митев
 
 
 120,00лв.за2023г
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
76.    
Николай Димитров Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
77.    
Николай Михайлов Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
78.    
Николай Танев Колев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
79.    
Павлин Николов Марков
 
 
 120лв.за2023
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
80.    
Павлина Йосифова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
81.    
Пенка Боянова Димитрова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82.    
Пенко Божидаров Денев
 
 
 20лв.за 2023
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
83.    
Пенко Тодоров Трошанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
84.    
Пенчо Георгиев Железов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
85.    
Петко Димитров Бойчев
 
 
 120,00лв.за 2023г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
86.    
Петьо Димитров Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
87.    
Пламен Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
88.    
Пламен Динков Динев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
10 
10 
10 
89.    
Пламен Киров Иванов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
90.    
Пламен Колев Конов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
91.    
Пламена Петкова Бойчева
 
 
 120,00лв.за2023г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
92.    
Радка Миткова Стойчева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
93.    
Радко Ангелов Кънчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
94.    
Радост Александрова Петрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
95.    
Ралица Димитрова Буриева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
96.    
Ралица Ивелинова Атанасова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
97.    
Розалина Маринова-Момчилова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
98.    
Роксана Костадинова Йовчева
 
 
 10,00лв.за 2023г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
99.    
Росица Георгиева Джумбишлиева
 
 
 
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
 9,30
100.                    
Румен Борисов Петров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
101.                    
Рустислав Кирилов Узунов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
102.                    
Сашо Георгиев Русев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
103.                    
Сашо Димчев Арнаудов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
104.                    
Светлана Кузманова-Недкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
105.                    
Светослав Стоянов Янев
 
 
 60,00лв.за 2023г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
106.                    
Силвия Владимирова Михова
 
 
 12,00лв.за 2023г.
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
107.                    
Симона Галинова Георгиева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
108.                    
Славей Димитров Бодуров
 
 60лв.за 2023
 вст.вн.-50лв.-25.01.2022
 ---
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
109.                    
Слави Стоянов Стоянов
 
 
 20лв.за 2023
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
110.                    
Станислава Димитрова Раданчева
 
 
 13,00 лв.платени за 2023.г.
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
111.                    
Стойно Митев Стойнов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
112.                    
Стоян Димитров Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
113.                    
Стоян Иванов Георгиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
114.                    
Таня Димитрова Димитрова
 
 
 120,00лв.за2023
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
115.                    
Теодор Владимиров Байкушев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
116.                    
Теодора Стефанова Станева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
117.                    
Тихомир Сеферинов Сеферинов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 -
 -
118.                    
Тодор Асенов Прангов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
119.                    
Тодор Георгиев Карагьозов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
120.                    
Тодор Иванов Братов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
121.                    
Трифон Чанков Чанев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
122.                    
Уляна Иванова Гешева
 
 
 60лв.за 2023г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
123.                    
Христина Димитрова Ламбова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
124.                    
Христина Стефанова Христова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
125.                    
Христо Ганчев Ганчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
126.                    
Хюсеин Али Мехмед
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
127.                    
Цветелина Иванова Цветкова
 
 
 111,60лв.за 2023г
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
128.                    
Цветилена Велкова Маргарова
 
 
 
 10
 10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
129.                    
Цветомир Павлинов Иванов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
130.                    
Явор Радославов Гроздев
 
 
 120,00лв.за 2023г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
131.                    
Яна Лечева Янева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
132.                    
Янчо Парашкевов Стоянов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
133.                    
Мария Георгиева Дафова
 
 30лв.за 2023
 50лв.-вст вн.-31.01.2022
 -
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
134.                    
Йорданка Стефанова Ганева
 
 
 50лв. - встъп.вн.-25.02.2022
 -
 -
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
135.                    
Яница Гаврилова Димова
 
 
 Прехвърлена от София-град в Бургас от 01.05.2022
 -
 -
 -
 -
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
136.                    
Милен Николаев Милев
 
 
Прехвърлен от ОК-Варна в ОК-Бургас от 04..2022г.
 -
 -
 -
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
137.                    
 Георги Ангелов Чобанов
 
 
 10,00лв.за 2023г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
138.                    
 Събин Андреев Пейчев
 
 
 Прехвърлен от ОК-Русе в ОК-Бургас от 01.06.2022г.
 -
 -
 -
 -   
-
 
 -
 10
 10
 10
 10
 10
 10
139.                    
 Весела Диянова Георгиева
 
 110лв.за 2023
 Вст.вн.-50лв.-13.06.2022г.
 -
 -
 -
 -
 -
 10
10
 10
 10
 10
 10
 10
140.                    
 Атанас Христов Димитров
 
 10лв.за 2023
 Вст вн.-50лв.-11-08-2022
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 10
 10
 10
 10
 10
141.                    
 Ева Светлинова Станева
 
 
 Прехвърлена от ОК-София в ОК-Бурагс от 01.09.2022г.
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 10
 10
 10
 10
142.                    
 Георги Начков Наков
 
 10лв.за 2023г.
 Прехвърлен от ОК-София в ОК-Бургас от 01.09.2022г.
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 10
 10
 10
 10
143.                    
 Ева Радостинова Василева
 
 20,00лв.за2023г.
 Вст.вн.-50лв. - 08.09.2022г.
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 10
 10
 10
 10
144.                    
 Габриела Денчева Георгиева
 
 50лв.за 2023
 Вст.вн.-50лв.-12.12.2022г
   -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 10
145.                    
 Габриела Бориславова Пенкова
 
 112,00лв.за 2023г.
 Вст.вн.-50лв.-12.12.2022г.
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 10

 Мария Ангелова Ангелова-112лв.за 2023

 

    Членове на БВС    |    За Нас    |    Нормативни документи    |    Клиники и кабинети    |    Контакти|    FORUM
Всички права запазени 2009
Контакти Членове на БВС За нас Нормативни документи Клиники и кабинети Контакти ПРОТОКОЛИ ЧЛЕНСКИ ВНОС