Добре Дошли - ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ВИКТОРИНА - 2020.г. С НАГРАДИ !
COVID-19 !!! Какво трябва да направи всеки Ветеринарен Лекар?
ПРОМЯНА НА БАНКОВАТА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС В БВС - 27. 05. 2019.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2017.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2019
Членски внос 2020
Членски внос - 2021
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2016.г.
ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР - 14. ДЕКЕВРИ. 2019 - Покана за празнуване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НЕ-ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - АПРИЛ - 2019.г.
ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ, ИЗПОЛЗВАНИ И НАЛИЧНИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В АПТЕКИ И ВМЗ
ИЗГУБЕНИ ЖИВОТНИ - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БВС-БУРГАС - 22.02.2020.Г. В БУРГАС !!!
ЗАЯВКИ ЗА УШНИ МАРКИ - 2015.Г.
СТАРТ на ДПП - 2016 ***** ДОГОВОРИ- от 2016.г.до 2018.г. (включително)
ЖАЛБИ ДО ОМБУДСМАНА НА БЪЛГАРИЯ - 30.09.2014.Г.
Членски Внос - 2015
ЧЛЕНСКИ ВНОС 2018.г.
TITLE
TITLE
TITLE
 
ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2015.Г. – АКТУАЛЕН КЪМ 31.12.2015.Г.

 
Трите Имена
Рег. № в БВС
 
Встъпителна вноска
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1.
Албена Кирилова Лешева
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
2.
Ана Чанкова Чанева
 
 
 
 1
 1
 1
 1  1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
3.
Антон Иванов Тонев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
4.
Антоанета Вълева Недева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
5.
Борислав Борисов Пенков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
6.
Валентин Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
7.
Валентин Иванов Куванджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
8.
Васил Панайотов Перендибазов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
9.
Василена Петкова Иванова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.
Велико Петров Великов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.
Венета Богомилова Симеонова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
12.
Виктория Петкова Пухтерова
 
 10лв.за2016
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
13.
Галина Кръстева Славова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
14.
Георги Бончев Чешмеджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
15.
Георги Василев Василев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
16.
Георги Василев Чобанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
17.
Георги Иванов Бързилов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
18.
Георги Матев Колев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
19.
Георги Митев Митев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.
Георги Николаев Стефанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
21.
Дафина Николова Георгиева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
22.
Деян Георгиев Пенчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
23.
Диана Валентинова Янкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
24.
Диляна Тенкова Тенева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
25.
Димитър Георгиев Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
26.
Димитър Денев Бяндов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
27.
Димитър Иванов Желязков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
28.
Димитър Тодоров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
29.
Димитрина Паскалева Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
30.
Димо Василев Кръстев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
31.
Доника Маринова Дечева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
32.
Дянко Стоянов Михалев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
33.
Евгени Генчев Рашков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
34.
Евгени Радков Кънчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
35.
Евгений Иванов Маргаров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
36.
Емил Димов Мартинов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
37.
Живко Тодоров Събев
 
 
 
 10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
38.
Залифа Сабриева Белева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
39.
Ивайло Петров Паничков
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.
Иван Атанасов Калмуков
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41.
Иван Георгиев Дочев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
42.
Иван Стаматов Стоянов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
43.
Иван Трифонов Димов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
44.
Иванка Иванова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
45.
Иво Цеков Механджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
46.
Ицо Милчев Момчилов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47.
Йовко Върбанов Станев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
48.
Йонко Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
49.
Кольо Костадинов Козаров
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.
Константин Александров Кондев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
51.
Костадин Георгиев Тангарджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
52.
Костадин Димитров Карталов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
53.
Красимир Янков Сандев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
54.
Кремена Георгиева Кирова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
55.
Кремена Илиева Каменова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
56.
Куни Колев Събев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
57.
Кънчо Стефанов Христов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
58.
Маргарит Чанев Костадинов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
59.
Мария Асенова Петрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
60.
Мария Георгиева Карамихалева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
61.
Мария Георгиева Црънкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
62.
Миглена Георгиева Ненкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
63.
Милен Чанков Чанков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
64.
Милена Георгиева Димова
 12лв.-2016
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
65.
Милена Петкова Петкова
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
66.
Мирослав Русев Петров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
67.
Митю Андонов Андонов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68.
Михаил Ангелов Михайлов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
69.
Начо Георгиев Димитров
 
 10лв.-2016
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
70.
Никола Петров Стойчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
71.
Никола Стоянов Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72.
Николай Георгиев Терзиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
73.
Николай Димитров Митев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
74.
Николай Димитров Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
75.
Николай Михайлов Николов
 
 60лв.-2016
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
76.
Николай Танев Колев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
77.
Павлин Николов Марков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
78.
Павлина Йосифова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
79.
Пенка Боянова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
80.
Пенко Божидаров Денев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
81.
Пенко Тодоров Трошанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
82.
Пенчо Георгиев Железов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
83.
Петко Димитров Бойчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
84.
Петър Димитров Костов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85.
Петьо Димитров Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
86.
Пламен Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
87.
Пламен Динков Динев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
88.
Пламен Киров Иванов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
89.
Пламен Колев Конов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
90.
Радка Миткова Стойчева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
91.
Радко Ангелов Кънчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
92.
Радост Александрова Петрова
 
 4лв.за2016
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
93.
Розалина Маринова-Момчилова
 
 10лв.за 2016
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
94.
Росица Георгиева Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
95.
Румен Борисов Петров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
96.
Рустислав Кирилов Узунов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
97.
Сашо Георгиев Русев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
98.
Сашо Димчев Арнаудов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
99.
Светлана Кузманова-Недкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
100.
Слави Стоянов Желязков
 
 130лв.за2016
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
101.
Стефка Илиева Русева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102.
Стоил Бойчев Генчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
103.
Стойно Митев Стойнов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
104.
Стою Паунов Стоев
 
 53,20лв.за2016
 225лв.-2016
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
105.
Стоян Димитров Николов
 
 
 10лв.за 2016
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
106.
Стоян Иванов Георгиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
107.
Таня Димитрова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
108.
Теодор Владимиров Байкушев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
109.
Тодор Асенов Прангов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
110.
Тодор Георгиев Карагьозов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
111.
Тодор Иванов Братов
 
 
 20лв.за 2016
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
112.
Тодор Николаев Николов
 
 
 60лв.-2016
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
113.
Тодор Николов Тодоров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
114.
Трифон Чанков Чанев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
115.
Христина Димитрова Ламбова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
116.
Христина Стефанова Христова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
117.
Христо Ганчев Ганчев
 
 
 
 10
 10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
118.
Цветелина Иванова Цветкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
119.
Цветилена Велкова Маргарова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
120.
Цветомир Павлинов Иванов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
121.
Явор Радославов Гроздев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
122.
Яна Лечева Янева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
123.
Янчо Парашкевов Стоянов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
124.
Момчил Валентинов Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
125.
Ивелин Иванов Енев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126.
Ралица Димитрова Буриева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
127.
Мария Здравкова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 1
128.
Анифе Неждет Хасан
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
129.
Ваня Иванова Иванова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 1
 1
 1
 1
130.
 Дияна Кирчева Кирова
 
 
 50 лв.
 -
 -
 -
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
131.
 Красимира Тенчева Бюлюкова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
132.
 Атанас Михайлов Щерев
 
 
 50лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10
133.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Членове на БВС    |    За Нас    |    Нормативни документи    |    Клиники и кабинети    |    Контакти|    FORUM
Всички права запазени 2009
Контакти Членове на БВС За нас Нормативни документи Клиники и кабинети Контакти ПРОТОКОЛИ ЧЛЕНСКИ ВНОС