Добре Дошли - ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ВИКТОРИНА - 2020.г. С НАГРАДИ !
COVID-19 !!! Какво трябва да направи всеки Ветеринарен Лекар?
ПРОМЯНА НА БАНКОВАТА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС В БВС - 27. 05. 2019.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2017.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2019
Членски внос 2020
Членски внос - 2021
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2016.г.
ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР - 14. ДЕКЕВРИ. 2019 - Покана за празнуване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НЕ-ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - АПРИЛ - 2019.г.
ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ, ИЗПОЛЗВАНИ И НАЛИЧНИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В АПТЕКИ И ВМЗ
ИЗГУБЕНИ ЖИВОТНИ - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БВС-БУРГАС - 22.02.2020.Г. В БУРГАС !!!
ЗАЯВКИ ЗА УШНИ МАРКИ - 2015.Г.
СТАРТ на ДПП - 2016 ***** ДОГОВОРИ- от 2016.г.до 2018.г. (включително)
ЖАЛБИ ДО ОМБУДСМАНА НА БЪЛГАРИЯ - 30.09.2014.Г.
Членски Внос - 2015
ЧЛЕНСКИ ВНОС 2018.г.
TITLE
TITLE
TITLE
 

Сметката в банка ОББ  е:

BG91UBBS80021083581740
 
 
 
Председател на ОК на БВС-Бургас
Д-р Пламен Конов
17.12.2020.г.

ЧЛЕНСКИ ВНОС - ОК на БВС - Бургас - 2021

 

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2021.Г. – АКТУАЛЕН КЪМ 30.11.2021.Г.
 
 
Трите Имена
Рег. № в БВС
 
Встъпителна вноска
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1.       
Албена Кирилова Лешева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
2.       
Ана Чанкова Чанева
 
 
 Самоизключила се поради неплащане за 4 месеца! към 01.11.2021.
10
10
10
10
10
10
 
 
 
 
 
 
3.       
Антон Иванов Тонев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
4.       
Антон Николов Чаталбашев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
5.       
Антоанета Вълева Недева
 
 
 
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6.       
Асен Митков Карамфилов
 
 
 20лв.за 2022г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
7.       
Борислав Борисов Пенков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
8.       
Валентин Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
10 
10 
10 
9.       
Валентин Иванов Куванджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10.    
Васил Панайотов Перендибазов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
11.    
Венета Богомилова Симеонова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
12.    
Виктория Петкова Пухтерова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
13.    
Виолета Антониева Мастикова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
14.    
Галина Кръстева Славова
 
 
 
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
15.    
Ганчо Иванов Чаков
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
16.    
Георги Бончев Чешмеджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
10 
17.    
Георги Василев Василев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
18.    
Георги Василев Пейков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
19.    
Георги Василев Чобанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
20.    
Георги Иванов Бързилов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
21.    
Георги Матев Колев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
22.    
Георги Николаев Стефанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
23.    
Даниела Наскова Йорданова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
24.    
Дафина Николова Георгиева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
25.    
Деспина Николова Караманова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
26.    
Деян Георгиев Пенчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
27.    
Диляна Тенкова Тенева
 
8.00 лв. За 2022.г.
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28.    
Димитър Георгиев Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
29.    
Димитър Иванов Желязков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
30.    
Димитър Тодоров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
31.    
Димитрина Паскалева Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
32.    
Димо Василев Кръстев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
33.    
Добрина Михова Кожухарова
 
 
 
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
34.    
Доника Маринова Дечева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
35.    
Евгени Генчев Генчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
36.    
Евгени Радков Кънчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
37.    
Евгений Иванов Маргаров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
38.    
Екатерина Панайотова Тодорова
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
39.    
Живко Тодоров Събев
 
 
 
 10
 10
10 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
40.    
Иван Валентинов Раев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
41.    
Иван Георгиев Дочев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
42.    
Иван Стаматов Стоянов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
43.    
Иван Трифонов Димов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
44.    
Иванка Иванова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
45.    
Иво Цеков Механджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
46.    
Йовко Върбанов Станев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
47.    
Йонко Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
48.    
Камелия Пламенова Пенева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
49.    
Константин Александров Кондев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
50.    
Костадин Димитров Карталов
 
 
 
10
10
10
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
51.    
Красимира Тенчева Бюлюкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
52.    
Красимир Янков Сандев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
53.    
Кремена Георгиева Кирова
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
54.    
Кремена Илиева Каменова
 
 
 14,00лв.за 2022
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 1
 1
 1
 1
 1
 1
55.    
Куни Колев Събев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
56.    
Кънчо Стефанов Христов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
57.    
Лилия Енчева Шишманова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
58.    
Людмил Пламенов Илиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
59.    
Маргарит Чанев Костадинов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
60.    
Мария Асенова Петрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
61.    
Мария Георгиева Карамихалева
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
62.    
Мария Георгиева Црънкова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63.    
Мария Здравкова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
64.    
Миглена Георгиева Ненкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
65.    
Миглена Иванова Кирева
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
66.    
Милена Георгиева Димова
 
 
 20,00лв.за 2022г.
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
67.    
Милена Петкова Тодорова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68.    
Милен Чанков Чанков
 
 
 
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
69.    
Мирослав Русев Петров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
70.    
Михаил Ангелов Михайлов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
71.    
Момчил Валентинов Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
72.    
Наталия Валентинова Герджикова
 
 
 20лв.за 2022г.
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
73.    
Начо Георгиев Димитров
 
 
 
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
74.    
Никола Петров Стойчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
75.    
Николай Георгиев Терзиев
 
 
 
10
10
10
10
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
76.    
Николай Димитров Митев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
77.    
Николай Димитров Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
78.    
Николай Михайлов Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
 10
 10
79.    
Николай Танев Колев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
80.    
Павлин Николов Марков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
81.    
Павлина Йосифова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
82.    
Пенка Боянова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
83.    
Пенко Божидаров Денев
 
 
 50,00лв.за 2022г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
84.    
Пенко Тодоров Трошанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
85.    
Пенчо Георгиев Железов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
86.    
Петко Димитров Бойчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
87.    
Петьо Димитров Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
88.    
Пламен Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
89.    
Пламен Динков Динев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
90.    
Пламен Киров Иванов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
91.    
Пламен Колев Конов
 
 
 
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
92.    
Пламена Петкова Бойчева
 
 
 
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
93.    
Радка Миткова Стойчева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
94.    
Радко Ангелов Кънчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
95.    
Радост Александрова Петрова
 
 
 
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96.    
Ралица Димитрова Буриева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
97.    
Ралица Ивелинова Атанасова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
98.    
Розалина Маринова-Момчилова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
99.    
Росица Георгиева Джумбишлиева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
100.                    
Румен Борисов Петров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
101.                    
Рустислав Кирилов Узунов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
102.                    
Савина Иванова Дянкова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103.                    
Сашо Георгиев Русев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
104.                    
Сашо Димчев Арнаудов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
105.                    
Светлана Кузманова-Недкова
 
 
 
10
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
106.                    
Светослав Стоянов Янев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
107.                    
Силвия Владимирова Михова
 
 
 
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
108.                    
Симона Галинова Георгиева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
109.                    
Стойно Митев Стойнов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
110.                    
Стою Паунов Стоев
 
 
 
9,30
9,30
9,30
9,30
 10
 
 
 
 
 
 
 
111.                    
Стоян Вълчев Вълчев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112.                    
Стоян Димитров Николов
 
 
 120,00лв.за 2022г.
10
10
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
113.                    
Стоян Иванов Георгиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
114.                    
Таня Димитрова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
115.                    
Теодора Стефанова Станева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
116.                    
Теодор Владимиров Байкушев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
117.                    
Тодор Асенов Прангов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
118.                    
Тодор Георгиев Карагьозов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
119.                    
Тодор Иванов Братов
 
 
 40,00лв.за 2022г
10
10
10
10
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
120.                    
Тодор Николаев Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
121.                    
Тихомир Сеферинов Сеферинов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
122.                    
Трифон Чанков Чанев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
123.                    
Уляна Иванова Гешева
 
 
 60лв.за2022г.
10
10
10
10
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
124.                    
Христина Димитрова Ламбова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
125.                    
Христина Стефанова Христова
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 10
 
 
 
126.                    
Христо Ганчев Ганчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
127.                    
Хюсеин Али Мехмед
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
128.                    
Цветелина Иванова Цветкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
129.                    
Цветилена Велкова Маргарова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
130.                    
Цветомир Павлинов Иванов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
131.                    
Явор Радославов Гроздев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
132.                    
Яна Лечева Янева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
133.                    
Янчо Парашкевов Стоянов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
134.                    
 Ивелин Иванов Енев 
 
 
 04.2021г.-500лв.-глоба
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
135.                    
 Станислава Димитрова Раданчева
 
 
 11.01.2021г.-50,00лв.-вст.вн.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
136.                    
 Слави Стоянов Стоянов
 
 
 01.07.2021г.-вст.вн.-50,00лв.
 
 
 
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 
137.                    
 Роксана Костадинова Йовчева
 
 10лв.за 2022г.
14.07.2021г.-вст.вн.-50,00лв.
 
 
 
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
138.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
139.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
141.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
142.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
144.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
145.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Членове на БВС    |    За Нас    |    Нормативни документи    |    Клиники и кабинети    |    Контакти|    FORUM
Всички права запазени 2009
Контакти Членове на БВС За нас Нормативни документи Клиники и кабинети Контакти ПРОТОКОЛИ ЧЛЕНСКИ ВНОС