!!! ВАЖНО ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ РЕЦЕПТИ ОТ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ - 2023.Г. ВАЖНО !!!
COVID-19 !!! Какво трябва да направи всеки Ветеринарен Лекар?
ПРОМЯНА НА БАНКОВАТА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС В БВС - 27. 05. 2019.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2017.г.
Членски внос 2020
Членски внос - 2021
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2023.г.
ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР - 14. ДЕКЕВРИ. 2019 - Покана за празнуване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НЕ-ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - АПРИЛ - 2019.г.
ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ, ИЗПОЛЗВАНИ И НАЛИЧНИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В АПТЕКИ И ВМЗ
ИЗГУБЕНИ ЖИВОТНИ - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
!!!!!!!!!!!! ВАЖНО !!!!!!!!!! ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БВС-БУРГАС - 17.02.2024.Г. В БУРГАС !!!
ЗАЯВКИ ЗА УШНИ МАРКИ - 2015.Г.
СТАРТ на ДПП - 2016 ***** ДОГОВОРИ- от 2016.г.до 2018.г. (включително)
ЖАЛБИ ДО ОМБУДСМАНА НА БЪЛГАРИЯ - 30.09.2014.Г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - - 2022.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС 2018.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2024
TITLE
TITLE
 


Уважаеми Колеги!
Считано от 27. Май. 2019.г. Ви уведомявам, че Банковата сметка за плащане на Членския внос в БВС е променена.
                         Новата банка е ОББ и сметката е:
                                                                                      BG91UBBS80021083581740
 
 
Председател на ОК на БВС-Бургас
Д-р Пламен Конов
27.05.2019.г.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ПЛАЩАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЛИЧНА БАНКОВА СМЕТКА КЪМ СМЕТКАТА НА БВС ИЛИ ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ ЗАПИС ДО БАНКОВАТА СМЕТКА НА БВС.

 

IBAN: BG91UBBS80021083581740, В ОББ-КЛОН СИМЕОН ВЕЛИКИ - БУРГАС

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2020.Г. – АКТУАЛЕН КЪМ 29.12.2020.Г.
 

 

 
Трите Имена
Рег. № в БВС
 
Встъпителна вноска
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1.       
Албена Кирилова Лешева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
2.       
Ана Чанкова Чанева
 
 
 60,00лв.за 2021
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
3.       
Антон Иванов Тонев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
4.       
Антон Николов Чаталбашев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
5.       
Антоанета Вълева Недева
 
 
 120,00 лв. за 2021.г.
 10
10 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
6.       
Асен Митков Карамфилов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
7.       
Борислав Борисов Пенков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
8.       
Валентин Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
9.       
Валентин Иванов Куванджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10.    
Васил Панайотов Перендибазов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
11.    
Венета Богомилова Симеонова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
12.    
Виктория Петкова Пухтерова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
13.    
Виолета Антониева Мастикова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
14.    
Галина Кръстева Славова
 
 
 
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
15.    
Ганчо Иванов Чаков
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
16.    
Георги Бончев Чешмеджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
17.    
Георги Василев Василев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
18.    
Георги Василев Пейков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
19.    
Георги Василев Чобанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
20.    
Георги Иванов Бързилов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
21.    
Георги Матев Колев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
22.    
Георги Николаев Стефанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
23.    
Даниела Наскова Йорданова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
24.    
Дафина Николова Георгиева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
25.    
Деспина Николова Караманова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
26.    
Деян Георгиев Пенчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
27.    
Диляна Тенкова Тенева
 
 
 12лв.за 2021 и 8лв.за 2022г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 1
 1
 1
28.    
Димитър Георгиев Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
29.    
Димитър Иванов Желязков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
30.    
Димитър Тодоров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
31.    
Димитрина Паскалева Димитрова
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 10
 10
 10
 10
 10
32.    
Димо Василев Кръстев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
33.    
Добрина Михова Кожухарова
 
 
 
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
34.    
Доника Маринова Дечева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
35.    
Евгени Генчев Рашков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
36.    
Евгени Радков Кънчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10
 10
37.    
Евгений Иванов Маргаров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
38.    
Екатерина Панайотова Тодорова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
39.    
Живко Тодоров Събев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
40.    
Ивайло Веселинив Савчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
41.    
Иван Валентинов Раев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
42.    
Иван Георгиев Дочев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10
43.    
Иван Стаматов Стоянов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
44.    
Иван Трифонов Димов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
45.    
Иванка Иванова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
46.    
Иво Цеков Механджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
47.    
Йовко Върбанов Станев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
48.    
Йонко Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
49.    
Камелия Пламенова Пенева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
50.    
Константин Александров Кондев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
51.    
Костадин Димитров Карталов
 
 
 50,00лв.за2021г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
52.    
Красимира Тенчева Бюлюкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
53.    
Красимир Янков Сандев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
54.    
Кремена Георгиева Кирова
 
 
 
 10
 10
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
55.    
Кремена Илиева Каменова
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 10
 10
 10
56.    
Куни Колев Събев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
57.    
Кънчо Стефанов Христов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
58.    
Лилия Енчева Шишманова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
59.    
Людмил Пламенов Илиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
60.    
Маргарит Чанев Костадинов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
61.    
Мария Асенова Петрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
62.    
Мария Георгиева Карамихалева
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
63.    
Мария Георгиева Црънкова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64.    
Мария Здравкова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
65.    
Миглена Георгиева Ненкова
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 10
 10
 10
66.    
Миглена Иванова Кирева
 
 
 
 1
1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
67.    
Милен Чанков Чанков
 
 
 
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
68.    
Мирослав Русев Петров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
69.    
Михаил Ангелов Михайлов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
70.    
Момчил Валентинов Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
71.    
Начо Георгиев Димитров
 
 
 40,00лв.за 2021г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
72.    
Никола Петров Стойчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
73.    
Николай Георгиев Терзиев
 
 
 60,00лв.за2021г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
74.    
Николай Димитров Митев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
75.    
Николай Димитров Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
76.    
Николай Михайлов Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
77.    
Николай Танев Колев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
78.    
Павлин Николов Марков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
79.    
Павлина Йосифова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
80.    
Пенка Боянова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
81.    
Пенко Божидаров Денев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
1 0
 10
82.    
Пенко Тодоров Трошанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
83.    
Пенчо Георгиев Железов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
84.    
Петко Димитров Бойчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
85.    
Петьо Димитров Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
86.    
Пламен Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
87.    
Пламен Динков Динев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
88.    
Пламен Киров Иванов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
89.    
Пламен Колев Конов
 
 
 10,00лв.за2021г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
90.    
Пламена Петкова Бойчева
 
 
 10лв.за 2021г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
91.    
Радка Миткова Стойчева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
92.    
Радко Ангелов Кънчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10
 10
 10
 10
 10
93.    
Радост Александрова Петрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
94.    
Ралица Димитрова Буриева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
95.    
Розалина Маринова-Момчилова
 
 
 
 10
 10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
96.    
Росица Георгиева Джумбишлиева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
97.    
Румен Борисов Петров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
98.    
Рустислав Кирилов Узунов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
99.    
Савина Иванова Дянкова
 
 
 вст.вн.-50лв.-09.01.2020
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
100.                    
Сашо Георгиев Русев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
101.                    
Сашо Димчев Арнаудов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
102.                    
Светлана Кузманова-Недкова
 
 
 30,00лв.за2021г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
103.                    
Светослав Стоянов Янев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
104.                    
Силвия Владимирова Михова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
105.                    
Стойно Митев Стойнов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10
 10
 10
106.                    
Стою Паунов Стоев
 
 
 4x9.30 за 2021г.
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
107.                    
Стоян Вълчев Вълчев
 
 
 вст.вн.-50лв.-01.2020
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
108.                    
Стоян Димитров Николов
 
 
 40.лв. за 2021.г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
109.                    
Стоян Иванов Георгиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
110.                    
Таня Димитрова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
111.                    
Теодора Стефанова Станева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
112.                    
Теодор Владимиров Байкушев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
113.                    
Тодор Асенов Прангов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
114.                    
Тодор Георгиев Карагьозов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
115.                    
Тодор Иванов Братов
 
 
 60,00лв.за2021г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
116.                    
Тодор Николаев Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
117.                    
Тихомир Сеферинов Сеферинов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
118.                    
Трифон Чанков Чанев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
119.                    
Христина Димитрова Ламбова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
120.                    
Христина Стефанова Христова
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
121.                    
Христо Ганчев Ганчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
122.                    
Хюсеин Али Мехмед
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
123.                    
Цветелина Иванова Цветкова
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 10
 10
 10
 10
 10
 10
124.                    
Цветилена Велкова Маргарова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
125.                    
Цветомир Павлинов Иванов
 
 
 
 10
 10
 10
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
126.                    
Явор Радославов Гроздев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
127.                    
Яна Лечева Янева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
128.                    
Янчо Парашкевов Стоянов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
129.                    
 Наталия Валентинова Герджикова
 20,00лв.за 2020
 
 50,00лв.-вст.вн.-04.03.2020г.
 -
 -
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
130.                    
 Ралица Ивелинова Атанасова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
131.                    
 Милена Петкова Тодорова
 
 
 50,00лв.-вст.вн.-05.06.2020г.
 -
 -
 -
 -
-
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
132.                    
 Уляна Иванова Гешева
 60.00лв.за 2021г.
 
 50,00лв.-вст.вн.-05.08.2020г.
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 10
 10
 10
 10
 10
133.                    
 Милена Георгиева Димова
 20,00лв.за2021г.
 
 50,00лв.-вст.вн.-23.09.2020г.
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 10
 10
 10
 10
134.                    
 Симона Галинова Георгиева
 
 
 50,00лв.вст.вн.-16.09.2020г.
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 10
 10
 10
135.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
136.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
137.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
138.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
139.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
вв

    Членове на БВС    |    За Нас    |    Нормативни документи    |    Клиники и кабинети    |    Контакти|    FORUM
Всички права запазени 2009
Контакти Членове на БВС За нас Нормативни документи Клиники и кабинети Контакти ПРОТОКОЛИ ЧЛЕНСКИ ВНОС