Добре Дошли - ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ВИКТОРИНА - 2020.г. С НАГРАДИ !
COVID-19 !!! Какво трябва да направи всеки Ветеринарен Лекар?
ПРОМЯНА НА БАНКОВАТА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС В БВС - 27. 05. 2019.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2017.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2019
Членски внос 2020
Членски внос - 2021
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2016.г.
ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР - 14. ДЕКЕВРИ. 2019 - Покана за празнуване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НЕ-ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - АПРИЛ - 2019.г.
ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ, ИЗПОЛЗВАНИ И НАЛИЧНИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В АПТЕКИ И ВМЗ
ИЗГУБЕНИ ЖИВОТНИ - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БВС-БУРГАС - 22.02.2020.Г. В БУРГАС !!!
ЗАЯВКИ ЗА УШНИ МАРКИ - 2015.Г.
СТАРТ на ДПП - 2016 ***** ДОГОВОРИ- от 2016.г.до 2018.г. (включително)
ЖАЛБИ ДО ОМБУДСМАНА НА БЪЛГАРИЯ - 30.09.2014.Г.
Членски Внос - 2015
ЧЛЕНСКИ ВНОС 2018.г.
TITLE
TITLE
TITLE
 

 

ВАЖНО !!! ВАЖНО !!! ВАЖНО !!!
 
Уважаеми Колеги!
Считано от днес – 27. Май. 2019.г. Ви уведомявам, че Банковата сметка за плащане на Членския внос в БВС е променена.
Новата банка е ОББ и новата сметка е:
BG91UBBS80021083581740
Моля да ни извините за създаденото неудобство с промяната на сметката. Старата сметка в ПроКредит Банк ще е валидна още 1-месец, ако все пак някой не е научил за промяната и е превел пари в нея, те ще бъдат отразени коректно.
 
Председател на ОК на БВС-Бургас
Д-р Пламен Конов
27.05.2019.г.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ПЛАЩАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЛИЧНА БАНКОВА СМЕТКА КЪМ СМЕТКАТА НА БВС ИЛИ ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ ЗАПИС ДО БАНКОВАТА СМЕТКА НА БВС.

 

IBAN: BG91UBBS80021083581740,        В ОББ-КЛОН СИМЕОН ВЕЛИКИ - БУРГАС

ИЗВИНЯВАМЕ СЕ АКО СМЕ ВИ ПРИЧИНИЛИ ИЗВЕСТНО НЕУДОБСТВО ! 

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2019.Г. – АКТУАЛЕН КЪМ 31.12.2019.Г.

 
Трите Имена
Рег. № в БВС
 
Встъпителна вноска
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1.       
Албена Кирилова Лешева
 
 60лв.за2020г.
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
2.       
Ана Чанкова Чанева
 
 60лв.за2020г.
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
3.       
Антон Иванов Тонев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
4.       
Антоанета Вълева Недева
 
 
 
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5.       
Асен Митков Карамфилов
 
 
 
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
6.       
Борислав Борисов Пенков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
7.       
Валентин Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
 10
 10
 10
8.       
Валентин Иванов Куванджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
9.       
Ваня Иванова Иванова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.    
Васил Панайотов Перендибазов
 
 10лв.за2020г.
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
11.    
Венета Богомилова Симеонова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
12.    
Виктория Петкова Пухтерова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
13.    
Виолета Антониева Мастикова
 
 
 
10
10
10
10
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
14.    
Галина Кръстева Славова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
15.    
Ганчо Иванов Чаков
 
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16.    
Георги Бончев Чешмеджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
17.    
Георги Василев Василев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
18.    
Георги Василев Пейков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
19.    
Георги Василев Чобанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
20.    
Георги Иванов Бързилов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
21.    
Георги Матев Колев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
22.    
Георги Николаев Стефанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
23.    
Даниела Наскова Йорданова
 
 
 
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
24.    
Дафина Николова Георгиева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
25.    
Деспина Николова Караманова
 
 
 110лв.за 2020г.
10
10
10
10
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
26.    
Деян Георгиев Пенчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
27.    
Диана Валентинова Янкова
 
 
 
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.    
Диляна Тенкова Тенева
 
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 10
 10
29.    
Димитър Георгиев Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
30.    
Димитър Иванов Желязков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
31.    
Димитър Тодоров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
32.    
Димитрина Паскалева Димитрова
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
33.    
Димо Василев Кръстев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
34.    
Добрина Михова Кожухарова
 
 
 
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
35.    
Доника Маринова Дечева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
36.    
Евгени Генчев Рашков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
37.    
Евгени Радков Кънчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
38.    
Евгений Иванов Маргаров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
39.    
Екатерина Панайотова Тодорова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
40.    
Живко Тодоров Събев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
41.    
Залифа Сабриева Белева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42.    
Иван Валентинов Раев
 
 60лв.за 2020г.
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
43.    
Иван Георгиев Дочев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
44.    
Иван Стаматов Стоянов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
45.    
Иван Трифонов Димов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
46.    
Иванка Иванова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
47.    
Иво Цеков Механджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
48.    
Йовко Върбанов Станев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
49.    
Йонко Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
10 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
50.    
Камелия Пламенова Пенева
 
 10лв.за2020г.
 
 10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
51.    
Константин Александров Кондев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
52.    
Костадин Димитров Карталов
 
 
 
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
53.    
Красимира Тенчева Бюлюкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
54.    
Красимир Янков Сандев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
 10
 10
 10
 10
55.    
Кремена Георгиева Кирова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
56.    
Кремена Илиева Каменова
 
2,00 лв. за 2020
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
57.    
Куни Колев Събев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
58.    
Кънчо Стефанов Христов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
59.    
Лилия Енчева Шишманова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
60.    
Людмил Пламенов Илиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
61.    
Маргарит Чанев Костадинов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
62.    
Мария Асенова Петрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
63.    
Мария Георгиева Карамихалева
 
 
 1,00лв.за 2020
 10
 10
 10
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
64.    
Мария Георгиева Црънкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
65.    
Мария Здравкова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
66.    
Миглена Георгиева Ненкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 1
 1
 1
 1
 1
 1
67.    
Миглена Иванова Кирева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
68.    
Милен Чанков Чанков
 
 
 
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
 9.30
69.    
Мирослав Русев Петров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
70.    
Михаил Ангелов Михайлов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
71.    
Момчил Валентинов Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
72.    
Начо Георгиев Димитров
 
 30лв.за 2020г.
 50лв.-възст.на чл.-09.09.2109
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 10
 10
 10
 10
73.    
Никола Петров Стойчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
74.    
Николай Георгиев Терзиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
75.    
Николай Димитров Митев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
76.    
Николай Димитров Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
77.    
Николай Михайлов Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
78.    
Николай Танев Колев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
79.    
Павлин Николов Марков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
80.    
Павлина Йосифова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
81.    
Пенка Боянова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
82.    
Пенко Божидаров Денев
 
 10лв.за 2020г.
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
83.    
Пенко Тодоров Трошанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
84.    
Пенчо Георгиев Железов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
85.    
Петко Димитров Бойчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
86.    
Петьо Димитров Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
87.    
Пламен Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
88.    
Пламен Динков Динев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
 10
89.    
Пламен Киров Иванов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10
10
10
10
90.    
Пламен Колев Конов
 
 
 50лв.за2020
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
91.    
Радка Миткова Стойчева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
92.    
Радко Ангелов Кънчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
93.    
Радост Александрова Петрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
94.    
Ралица Димитрова Буриева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
95.    
Розалина Маринова-Момчилова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
96.    
Росица Георгиева Джумбишлиева
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
97.    
Румен Борисов Петров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
10 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
98.    
Рустислав Кирилов Узунов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
99.    
Сашо Георгиев Русев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
100.                    
Сашо Димчев Арнаудов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
101.                    
Светлана Кузманова-Недкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
102.                    
Светослав Стоянов Янев
 
 
 
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
103.                    
Стойно Митев Стойнов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
104.                    
Стою Паунов Стоев
 
 
 4x9,30за 2020г.
10
10
10
10
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
105.                    
Стоян Димитров Николов
 
 
 10лв.за2020
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
106.                    
Стоян Иванов Георгиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
107.                    
Таня Димитрова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
108.                    
Теодора Стефанова Станева
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
109.                    
Теодор Владимиров Байкушев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
110.                    
Тодор Асенов Прангов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
111.                    
Тодор Георгиев Карагьозов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
112.                    
Тодор Иванов Братов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
113.                    
Тодор Николаев Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
114.                    
Тихомир Сеферинов Сеферинов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
115.                    
Трифон Чанков Чанев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
116.                    
Христина Димитрова Ламбова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
117.                    
Христина Стефанова Христова
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
118.                    
Христо Ганчев Ганчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
119.                    
Хюсеин Али Мехмед
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
120.                    
Цветелина Иванова Цветкова
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
121.                    
Цветилена Велкова Маргарова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
122.                    
Цветомир Павлинов Иванов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
123.                    
Явор Радославов Гроздев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10
10
124.                    
Яна Лечева Янева
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
125.                    
Янчо Парашкевов Стоянов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
126.                    
 Пламена Петкова Бойчева
 
 Платен чл.внос до 01.2021.-вкл.
 50,00лв.-08.01.2019г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
127.                    
 Антон Николов Чаталбашев
 
 
 
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
128.                    
 Ралица Ивелинова Атанасова
 
 
 01.09.2019г.-от
ОК-Варна
 
 
 
 
 
 
 
 
 10
 10
 10
 10
129.                    
 Ивайло Веселинов Савчев
 
 
 01.07.2019г.-от ОК-Плевен
 
 
 
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
130.                    
 Савина Иванова Дянкова
 
 50лв.вст.вн. и 20лв.чл.вн.
 от 01.01.2020г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
131.                    
 Стоян Вълчев Вълчев
 
 50лв.вст.вн. и10лв.чл.вн.
 от 01.01.2020г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132.                    
 Силвия  Владимирова Михова
 
 
 01.01.2020-от ОК-София
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
133.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
134.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
135.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
136.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
137.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ВАЖНО !!! ВАЖНО !!! ВАЖНО !!!
 
Уважаеми Колеги!
Считано от днес – 27. Май. 2019.г. Ви уведомявам, че Банковата сметка за плащане на Членския внос в БВС е променена.
Новата банка е ОББ и новата сметка е:
BG91UBBS80021083581740
Моля да ни извините за създаденото неудобство с промяната на сметката. Старата сметка в ПроКредит Банк ще е валидна още 1-месец, ако все пак някой не е научил за промяната и е превел пари в нея, те ще бъдат отразени коректно.
 
Председател на ОК на БВС-Бургас
Д-р Пламен Конов
27.05.2019.г.
    Членове на БВС    |    За Нас    |    Нормативни документи    |    Клиники и кабинети    |    Контакти|    FORUM
Всички права запазени 2009
Контакти Членове на БВС За нас Нормативни документи Клиники и кабинети Контакти ПРОТОКОЛИ ЧЛЕНСКИ ВНОС