!!! ВАЖНО ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ РЕЦЕПТИ ОТ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ - 2023.Г. ВАЖНО !!!
COVID-19 !!! Какво трябва да направи всеки Ветеринарен Лекар?
ПРОМЯНА НА БАНКОВАТА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС В БВС - 27. 05. 2019.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2017.г.
Членски внос 2020
Членски внос - 2021
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2023.г.
ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР - 14. ДЕКЕВРИ. 2019 - Покана за празнуване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НЕ-ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - АПРИЛ - 2019.г.
ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ, ИЗПОЛЗВАНИ И НАЛИЧНИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В АПТЕКИ И ВМЗ
ИЗГУБЕНИ ЖИВОТНИ - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
!!!!!!!!!!!! ВАЖНО !!!!!!!!!! ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БВС-БУРГАС - 17.02.2024.Г. В БУРГАС !!!
ЗАЯВКИ ЗА УШНИ МАРКИ - 2015.Г.
СТАРТ на ДПП - 2016 ***** ДОГОВОРИ- от 2016.г.до 2018.г. (включително)
ЖАЛБИ ДО ОМБУДСМАНА НА БЪЛГАРИЯ - 30.09.2014.Г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - - 2022.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС 2018.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2024
TITLE
TITLE
 

КОЛЕГИ, И ПРЕЗ 2017.г. СЕ ОБРЪЩАМ КЪМ ВАС С МОЛБА,  ДА НЕ СЕ ПЛАЩА ЧЛЕНСКИЯ  ВНОС ПРЕЗ ТЕРМИНАЛИТЕ НА ПРО-КРЕДИТ-БАНК, ТЪЙ КАТО ОТ 01.03.2016.Г. БАНКАТА ВЗИМА ОТ СМЕТКАТА НА БВС 10.ЛВ. ЗА ВСЕКИ ПРЕВОД, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОЛКО ПАРИ СА ПРЕВЕДЕНИ И БЕЗ ДА ВИ УВЕДОМЯВА ЗА ТОВА !!! ПО ТОЗИ НАЧИН ПАРИТЕ В СМЕТКАТА НАМАЛЯВАТ И СЪЮЗА РЕАЛНО ГУБИ ПАРИ ! ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ПЛАЩАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЛИЧНА БАНКОВА СМЕТКА КЪМ СМЕТКАТА НА БВС ИЛИ ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ ЗАПИС ДО БАНКОВАТА СМЕТКА НА БВС.

IBAN: BG77PRCB92301023984940,  BIC: PRCBBGSF, София-1303, ПроКредитБанк-ЕАД.

ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА НЕУДОБСТВОТО, НО ПРОБЛЕМА Е В БАНКАТА !

 

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2017.Г. – АКТУАЛЕН КЪМ 31.12.2017.Г.

 
Трите Имена
Рег. № в БВС
 
Встъпителна вноска
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1.       
Албена Кирилова Лешева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
2.       
Ана Чанкова Чанева
 
 60лв.-2018г.
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
3.       
Анифе Неждет Хасан
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
4.       
Антон Иванов Тонев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
5.       
Антоанета Вълева Недева
 
 80,00лв.за 2018г.
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
6.       
Атанас Михайлов Щерев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.       
Борислав Борисов Пенков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
8.       
Валентин Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
9.       
Валентин Иванов Куванджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10.    
Ваня Иванова Иванова
 
 
 
1
1
1
1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
11.    
Васил Панайотов Перендибазов
 
 40лв.за 2018
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
12.    
Венета Богомилова Симеонова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
13.    
Виктория Петкова Пухтерова
 
 
 
 10
10
10
10
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
14.    
Галина Кръстева Славова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
15.    
Ганчо Иванов Чаков
 
 5лв.за 2018г.
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 1
 1
 1
 1
 1
16.    
Георги Бончев Чешмеджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
17.    
Георги Василев Василев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
18.    
Георги Василев Пейков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
19.    
Георги Василев Чобанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
20.    
Георги Иванов Бързилов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
21.    
Георги Матев Колев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
22.    
Георги Николаев Стефанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
23.    
Дафина Николова Георгиева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
24.    
Деян Георгиев Пенчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
25.    
Диана Валентинова Янкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
26.    
Диляна Тенкова Тенева
 
 22лв.за 2018
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 1
 1
27.    
Димитър Георгиев Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
28.    
Димитър Денев Бяндов
 
 
 
 -
 -
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.    
Димитър Иванов Желязков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
30.    
Димитър Тодоров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
31.    
Димитрина Паскалева Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
32.    
Димо Василев Кръстев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
33.    
Дияна Кирчева Кирова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34.    
Добрина Михова Кожухарова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
 10
 10
 10
35.    
Доника Маринова Дечева
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
36.    
Дянко Стоянов Михалев
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
37.    
Евгени Генчев Рашков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
38.    
Евгени Радков Кънчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
39.    
Евгений Иванов Маргаров
 
 7лв.за 2018г.
 
 1
 1
 10
 10
 10
 10
 10
 1
 1
 1
 1
 1
40.    
Емил Димов Мартинов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41.    
Живко Тодоров Събев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
42.    
Залифа Сабриева Белева
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
43.    
Иван Георгиев Дочев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
44.    
Иван Стаматов Стоянов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
45.    
Иван Трифонов Димов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
46.    
Иванка Иванова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
47.    
Иво Цеков Механджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
48.    
Йовко Върбанов Станев
 
 20лв.за 2018
 
 10
 10
 10
10 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
49.    
Йонко Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
50.    
Константин Александров Кондев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
51.    
Костадин Димитров Карталов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
52.    
Красимира Тенчева Бюлюкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
53.    
Красимир Янков Сандев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
54.    
Кремена Георгиева Кирова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
55.    
Кремена Илиева Каменова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
56.    
Куни Колев Събев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
57.    
Кънчо Стефанов Христов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
58.    
Маргарит Чанев Костадинов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
59.    
Мария Асенова Петрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
60.    
Мария Георгиева Карамихалева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
61.    
Мария Георгиева Црънкова
 
 1,00лв.за 2018г.
 
1
1
1
1
1
1
1
1
 1
 1
 1
 1
62.    
Мария Здравкова Димитрова
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
63.    
Миглена Георгиева Ненкова
 
 
 
 10
10 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
64.    
Миглена Иванова Кирева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
65.    
Милен Чанков Чанков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
 10
 10
 10
 10
66.    
Милена Георгиева Димова
 
 
 
 1
1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
67.    
Мирослав Русев Петров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
68.    
Митю Андонов Андонов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69.    
Михаил Ангелов Михайлов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
70.    
Момчил Валентинов Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
71.    
Начо Георгиев Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
72.    
Никола Петров Стойчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
73.    
Никола Стоянов Николов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74.    
Николай Георгиев Терзиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
75.    
Николай Димитров Митев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
76.    
Николай Димитров Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
77.    
Николай Михайлов Николов
 
 60лв.за 2018
 
 10
 10
10 
10 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
78.    
Николай Танев Колев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
79.    
Павлин Николов Марков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
80.    
Павлина Йосифова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
81.    
Пенка Боянова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
82.    
Пенко Божидаров Денев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10 
 10
 10
 10
83.    
Пенко Тодоров Трошанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
84.    
Пенчо Георгиев Железов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
85.    
Петко Димитров Бойчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
86.    
Петьо Димитров Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
87.    
Пламен Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
88.    
Пламен Динков Динев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
89.    
Пламен Киров Иванов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
90.    
Пламен Колев Конов
 
 10лв.за 2018
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
91.    
Радка Миткова Стойчева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
92.    
Радко Ангелов Кънчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
93.    
Радост Александрова Петрова
 
 1лв.за 2018г.
 
1
1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
94.    
Ралица Димитрова Буриева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
95.    
Розалина Маринова-Момчилова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
96.    
Росица Георгиева Джумбишлиева
 
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 1
 1
97.    
Румен Борисов Петров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
98.    
Рустислав Кирилов Узунов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
99.    
Сашо Георгиев Русев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
100.                    
Сашо Димчев Арнаудов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
101.                    
Светлана Кузманова-Недкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
102.                    
Слави Стоянов Желязков
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103.                    
Стефка Илиева Русева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104.                    
Стоил Бойчев Генчев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105.                    
Стойно Митев Стойнов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
106.                    
Стою Паунов Стоев
 
38лв.за2018
 
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
107.                    
Стоян Димитров Николов
 
 10лв.за 2018г.
 
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
108.                    
Стоян Иванов Георгиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
109.                    
Таня Димитрова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
110.                    
Теодора Стефанова Станева
 
 1лв.за 2018г.
 
 10
 10
 10
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
111.                    
Теодор Владимиров Байкушев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
112.                    
Тодор Асенов Прангов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
113.                    
Тодор Георгиев Карагьозов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
114.                    
Тодор Иванов Братов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
115.                    
Тодор Николаев Николов
 
 60лв.за 2018
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
116.                    
Тодор Николов Тодоров
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
117.                    
Трифон Чанков Чанев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
118.                    
Христина Димитрова Ламбова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
119.                    
Христина Стефанова Христова
 
10 лв. за 2018
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
120.                    
Христо Ганчев Ганчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
121.                    
Цветелина Иванова Цветкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
122.                    
Цветилена Велкова Маргарова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
123.                    
Цветомир Павлинов Иванов
 
 
 
 10
 10
 10
10 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
124.                    
Явор Радославов Гроздев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
125.                    
Яна Лечева Янева
 
 
 
 10
 10
 10
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
126.                    
Янчо Парашкевов Стоянов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
127.                    
 Тихомир Сеферинов Сеферинов
 
 
 50,00лв.-18.01.2017г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
128.                    
 Виолета Антониева Мастикова
 
 
 50,00лв.-23.01.2017г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
129.                    
 Хюсеин Али Мехмед
 
20 лв. за 2018
 50,00лв.-03.04.2017
-
-
 -
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
130.                    
 Деспина Николова Караманова
 
 60лв.за 2018г.
 50,00лв.-13.07.2017
 -
 -
 -
 -
 -
 10
 10
 10
 10
 10
 10
131.                    
 Асен Митков Карамфилов
 
 
 50,00лв.-25.09.2017
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 10
 10
 10
 10
132.                    
 Екатерина Панайотова Тодорова
 
 
 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 10
 10
133.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
134.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
135.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
136.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
137.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
138.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Членове на БВС    |    За Нас    |    Нормативни документи    |    Клиники и кабинети    |    Контакти|    FORUM
Всички права запазени 2009
Контакти Членове на БВС За нас Нормативни документи Клиники и кабинети Контакти ПРОТОКОЛИ ЧЛЕНСКИ ВНОС