!!! ВАЖНО ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ РЕЦЕПТИ ОТ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ - 2023.Г. ВАЖНО !!!
COVID-19 !!! Какво трябва да направи всеки Ветеринарен Лекар?
ПРОМЯНА НА БАНКОВАТА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС В БВС - 27. 05. 2019.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2017.г.
Членски внос 2020
Членски внос - 2021
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2023.г.
ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР - 14. ДЕКЕВРИ. 2019 - Покана за празнуване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НЕ-ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - АПРИЛ - 2019.г.
ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ, ИЗПОЛЗВАНИ И НАЛИЧНИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В АПТЕКИ И ВМЗ
ИЗГУБЕНИ ЖИВОТНИ - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
!!!!!!!!!!!! ВАЖНО !!!!!!!!!! ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БВС-БУРГАС - 17.02.2024.Г. В БУРГАС !!!
ЗАЯВКИ ЗА УШНИ МАРКИ - 2015.Г.
СТАРТ на ДПП - 2016 ***** ДОГОВОРИ- от 2016.г.до 2018.г. (включително)
ЖАЛБИ ДО ОМБУДСМАНА НА БЪЛГАРИЯ - 30.09.2014.Г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - - 2022.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС 2018.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2024
TITLE
TITLE
 

 

Уважаеми колеги от Бургаската колегия на БВС,

Днес, 17. Октомври е постъпило писмо от Председателя на БВС в което се уточнява , как ще се извърши регистрацията на Ветеринарните Лекари в Националната Здравноосигурителна Система с цел възможното издаване на Електронни рецепти за медикаменти, които се използват за Ветеринарномедицински нужди.

Изх.№101/17.10.2023г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК НА БВС

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС НА БВС

Уважаеми колеги, моля да информирате всички ветеринарни лекари, че във връзка с влязлата в сила от 16.10.2023 г. НАРЕДБА № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на хуманни лекарствени продукти, ръководството положи максимални усилия в най-кратък срок да се свържат и интегрират регистъра на БВС с Националната здравно осигурителна система. Вече имате възможност да издавате рецепти през мобилното приложение. За тази цел трябва да спазвате указанията в клипа на следният линк https://youtu.be/2NITgOC5uqM?si=uPcfBDufIkNBEh96.

За да се регистрирате, обаче ще ви е нужен електронен подпис.

На отметките, които касаят хуманни лекари не посочвате нищо. При издаване на рецептата - пишете данните на собственика - имена и ЕГН.

Ако имате затруднения звъните на тел: 0700 14 220.

За сега изписването е осигурено само през мобилното приложение. По отношение на медицинският софтуер, законодателно пазара е свободен и МЗ няма ангажимент за него, което означава, че всяка ветеринарна практика трябва да открие подходящ производител.

Ръководството на БВС в момента търси такива доставчици и когато намери ще ги публикува своевременно.

Приложение: Наредба №4

С уважение: Д-Р ДИМИТЪР ЦАНКОВ

Председател на НС на БВС

 

 

 

С огромно прискърбие научихме за тъжната вест за нелепата и преждевременна загуба на нашия уважаван колега д-р Даниела Йорданова. Това е тъжно събитие за цялата ни ветеринарномедицинска колегия...
Даниела Йорданова е родена на 14.12.1993 г. в гр. Харманли, област Хасково. Д-р Йорданова завършва през 2017 г. Тракийския университет – Стара Загора и е един от двамата пълни отличници на випуска. На 06 август 2018 г. става част от голямото семейство на Българския ветеринарен съюз като член на Областната колегия на БВС в гр. Бургас. Отдадената й кариера като ветеринарен лекар започва в Югоизточна ветеринарна клиника, гр. Черноморец, Бургас. На 11 февруари 2019 г. открива собствена ветеринарномедицинска практика в гр. Царево, където е много добре приета от собствениците на домашни любимци и фермерите в района. Изключително внимателна и всеотдайна в работата си с животните, а сред колегията се ползва с много добро име, активност и колегиалност.
Трудно могат да бъдат намерени думи, с които да се опише колко голяма е загубата за всички нас.

От името на ръководството на Българския ветеринарен съюз и на Областната колегия на БВС в гр. Бургас, на всички ветеринарни лекари и лично от мое име, поднасям своята съпричастност към мъката на цялото семейство и колегия на непрежалимата д-р Даниела Йорданова!

Светъл път на Д-р Даниела Йорданова, какъвто беше и земният и път!
Дълбок поклон!

 

 

 

 

 
 
 
О Б Я В А
 
 
от Областния  съвет на ОК на БВС - БУРГАС.
 
Уважаеми колеги членове на ОК на БВС - БУРГАС, на основание чл.17,ал.2 от ЗСОВЛБ и чл.37,ал.6 и чл.38,ал.1 от Устава на БВС, свиквам редовно Общо Отчетно-Изборно Събрание на Областната Колегия на 25.Февруари.2023.г. (събота) от 13.00 часа в зала „Нептун” на хотел АКВА, находящ се на адрес: бул. „Демокрация” № 129 в гр.Бургас.
 
 
  Събранието ще протече при следния дневен ред:
 
       1. Избор на водещ и протоколиращ на събранието.
       2. Отчет за дейноста на ОблС за 2022.г.
       3. Отчет за дейноста на ОККПЕ за 2022.г.
       4. Избор на Областен съвет.
       5. Избор на ОККПЕ.
       6. Избор на НП от ОК на БВС-Бургас в НС на БВС.
       7. Избор на делегати за общото редовно отчетно изборно събрание на БВС – 25.03.2023.г.
       8. Разглеждане предложения за промени в Устава на БВС.
       9. Разни.
По смисъла на чл.37,ал.2 от Устава на БВС, всеки член на ОК на БВС – Бургас може да представлява чрез писмени пълномощни до 5 (пет) други члена от съответната ОК на БВС на провеждащото се Общо Събрание на ОК на БВС – Бургас. Моля, колегите, които не могат да присъстват да упълномощят техни представители!
 
15.02.2023.г.                                                                                   Председател
                                                                                                           на Областния Съвет
          на ОК на БВС - БУРГАС:

/Д-р Пламен Конов/ 

 

 

                                                                                                                   
О Б Я В А
 
от Областния  съвет на ОК на БВС - БУРГАС.
 
Уважаеми колеги членове на ОК на БВС - БУРГАС, на основание чл.17,ал.2 от ЗСОВЛБ и чл.37,ал.6 и чл.38,ал.1 от Устава на БВС, свиквам Общо Редовно Отчетно-Изборно Събрание на Областната Колегия на 11.Февруари.2023.г.(събота) от 13.00 часа в офиса на БВС - БУРГАС, находящ се на бул. „Христо Ботев” № 61-А-партер в гр.Бургас.
 
 
 Събранието ще протече при следния дневен ред:
 
       1. Избор на водещ и протоколиращ на събранието.
       2. Отчет за дейноста на ОбС за 2022.г.
       3. Отчет за дейноста на ОККПЕ за 2022.г.
       4. Избор на Областен съвет.
       5. Избор на ОККПЕ.
       6. Избор на делегати за общото редовно отчетно изборно събрание на БВС – 25.03.2023.г.
       7. Разглеждане предложения за промени в Устава на БВС.
       8. Разни.
По смисъла на чл.37,ал.2 от Устава на БВС, всеки член на ОК на БВС – Бургас може да представлява чрез писмени пълномощни до 5 (пет) други члена от съответната ОК на БВС на провеждащото се Общо Събрание на ОК на БВС – Бургас. Моля, колегите, които не могат да присъстват да упълномощят техни представители!
 
11.01.2023.г.                Председател
                                        на Областния Съвет
                                        на ОК на БВС - БУРГАС:
                                        /Д-р Пламен Конов/     
 !!! ОТ ТУК МОЖЕТЕ ДА СИ ИЗТЕГЛИТЕ ПЪЛНОМОЩНОТО, КОЕТО ДА ПОПЪЛНИТЕ И ДА ПРЕДСТАВИТЕ НА СЪБРАНИЕТО !!!
 


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 0884-014103 - Д-Р ПЛАМЕН КОНОВ

  

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

КОЛЕГИ, ПО-ДОЛУ Е ПУБЛИКУВАНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ВЗИМАНЕТО И ИЗПРАЩАНЕТО НА КРЪВНИ ПРОБИ КЪМ ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА 2022.Г.

 

 

    Членове на БВС    |    За Нас    |    Нормативни документи    |    Клиники и кабинети    |    Контакти|    FORUM
Всички права запазени 2009
Контакти Членове на БВС За нас Нормативни документи Клиники и кабинети Контакти ПРОТОКОЛИ ЧЛЕНСКИ ВНОС