!!! ВАЖНО ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ РЕЦЕПТИ ОТ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ - 2023.Г. ВАЖНО !!!
COVID-19 !!! Какво трябва да направи всеки Ветеринарен Лекар?
ПРОМЯНА НА БАНКОВАТА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС В БВС - 27. 05. 2019.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2017.г.
Членски внос 2020
Членски внос - 2021
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2023.г.
ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР - 14. ДЕКЕВРИ. 2019 - Покана за празнуване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НЕ-ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - АПРИЛ - 2019.г.
ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ, ИЗПОЛЗВАНИ И НАЛИЧНИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В АПТЕКИ И ВМЗ
ИЗГУБЕНИ ЖИВОТНИ - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
!!!!!!!!!!!! ВАЖНО !!!!!!!!!! ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БВС-БУРГАС - 17.02.2024.Г. В БУРГАС !!!
ЗАЯВКИ ЗА УШНИ МАРКИ - 2015.Г.
СТАРТ на ДПП - 2016 ***** ДОГОВОРИ- от 2016.г.до 2018.г. (включително)
ЖАЛБИ ДО ОМБУДСМАНА НА БЪЛГАРИЯ - 30.09.2014.Г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - - 2022.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС 2018.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2024
TITLE
TITLE
 

 

Сметката в банка ОББ е:

BG91UBBS80021083581740
 
 
 
 
Председател на ОК на БВС-Бургас
Д-р Пламен Конов
01.06.2024.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2024.Г. – АКТУАЛЕН КЪМ 01.06.2024.Г.
 
Трите Имена
Рег. № в БВС
 
Встъпителна вноска
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1.       
Албена Кирилова Лешева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
2.       
Ана Чанкова Чанева
 
 
 
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
3.       
Антоанета Вълева Недева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
4.       
Антон Иванов Тонев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
5.       
Антон Николов Чаталбашев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
6.       
Асен Митков Карамфилов
 
 
 20 лв. за 2025
 10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
7.       
Атанас Христов Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
8.       
Борислав Борисов Пенков
 
 
 
9,33
9,33
9,33
9,33
9,33
9,33
9,33
9,33
9,33
9,33
9,33
9,33
9.       
Валентин Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10.    
Валентин Иванов Куванджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
11.    
Васил Панайотов Периндибазов
 
 
 
 10
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.    
Венета Богомилова Симеонова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
13.    
Весела Диянова Георгиева
 
 
 
 
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
14.    
Виктория Петкова Пухтерова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
15.    
Габриела Бориславова Пенкова
 
 
 
 9,30
9,30 
9,30 
9,30 
9,30 
9,30 
9,30 
9,30 
9,30 
9,30 
9,30 
9,30 
16.    
Габриела Денчева Георгиева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
17.    
Галина Кръстева Славова
 
 
 
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
18.    
Ганчо Иванов Чаков
 
 
 
1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
19.    
Георги Ангелов Чобанов
 
 
 
10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
20.    
Георги Бончев Чешмеджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.    
Георги Василев Василев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
22.    
Георги Василев Пейков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
23.    
Георги Василев Чобанов
 
 
 
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
24.    
Георги Иванов Бързилов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
25.    
Георги Матев Колев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
26.    
Георги Начков Наков
 
 
 
9.70
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
27.    
Георги Николаев Стефанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
28.    
Дафина Николова Георгиева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
29.    
Десислава Валентинова Вълкова
 
 
 
10
10
10
10
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
30.    
Деспина Николова Караманова
 
 
 
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
31.    
Деян Георгиев Пенчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
32.    
Димитрина Паскалева Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
33.    
Димитър Георгиев Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
34.    
Димитър Иванов Желязков
 
 
 
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35.    
Димитър Тодоров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
36.    
Димо Василев Кръстев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
37.    
Добрина Михова Кожухарова
 
 
 
 9.30
9.30 
9.30
9.30 
9.30 
9.30 
9.30 
9.30 
9.30 
9.30 
9.30 
9.30 
38.    
Доника Маринова Дечева
 
 
 
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
39.    
Ева Радостинова Василева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.    
Евгени Генчев Генчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
41.    
Евгени Радков Кънчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
42.    
Евгений Иванов Маргаров
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1 
 1
43.    
Евгения Петкова Енчева
 
 
 
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.    
Екатерина Панайотова Василева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
45.    
Ема Светлинова Станева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
46.    
Иван Валентинов Раев
 
 
 
10
10
10
10
10
10
 
 
 
 
 
 
47.    
Иван Георгиев Дочев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
48.    
Иван Милчев Братов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
49.    
Иван Стаматов Стоянов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
 10
 10
 10
50.    
Иван Трифонов Димов
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
51.    
Иванка Иванова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
52.    
Иво Цеков Механджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
53.    
Йоана Красимирова Сандева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
54.    
Йовко Върбанов Станев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
55.    
Йонко Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
56.    
Йорданка Стефанова Ганева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
57.    
Камелия Пламенова Пенева
 
 
 
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58.    
Костадин Александров Кондев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
59.    
Костадин Димитров Карталов
 
 
 
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
60.    
Красимир Янков Сандев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
61.    
Красимира Тенчева Бюлюкова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62.    
Кремена Георгиева Кирова
 
 
 
10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
63.    
Кремена Илиева Каменова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
64.    
Куни Колев Събев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
65.    
Кънчо Стефанов Христов
 
 
 
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
66.    
Лилия Енчева Шишманова
 
 
 40 лв. за 2024.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
67.    
Людмил Пламенов Илиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
68.    
Маргарит Чанев Костадинов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
69.    
Мария Асенова Петрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
70.    
Мария Георгиева Дафова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10 
 
 
 
 
 
71.    
Мария Георгиева Карамихалева
 
 
 
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
72.    
Мария Здравкова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73.    
Миглена Георгиева Ненкова
 
 
 
 1,00
1,00 
1,00 
1,00 
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 
74.    
Миглена Иванова Кирева
 
 
 
 1
 1
 1
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
75.    
Милен Николаев Милев
 
 
 
 10
 10
 10
10 
10 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
76.    
Милен Чанков Чанков
 
 
 
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
77.    
Милена Георгиева Димова
 
 
 
10
10
10
10
10
 
 
 
 
 
 
 
78.    
Мирослав Русев Петров
 
 
 
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79.    
Михаил Ангелов Михайлов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
80.    
Момчил Валентинов Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
81.    
Наталия Валентинова Герджикова
 
 
 
10
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
82.    
Начо Георгиев Димитров
 
 
 
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83.    
Никола Петров Стойчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
84.    
Николай Георгиев Терзиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
85.    
Николай Димитров Митев
 
 
 
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
86.    
Николай Димитров Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
87.    
Николай Михайлов Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
88.    
Николай Танев Колев
 
 
 
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
89.    
Павлин Николов Марков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
90.    
Павлина Йосифова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
91.    
Пенко Божидаров Денев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
92.    
Пенко Тодоров Трошанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
93.    
Пенчо Георгиев Железов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
94.    
Петко Димитров Бойчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
95.    
Петьо Димитров Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
96.    
Пламен Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97.    
Пламен Динков Динев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
98.    
Пламен Киров Иванов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
99.    
Пламен Колев Конов
 
 
 
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100.                    
Пламена Петкова Бойчева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
101.                    
Радка Миткова Стойчева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
102.                    
Радко Ангелов Кънчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
103.                    
Ралица Димитрова Буриева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
104.                    
Ралица Ивелинова Атанасова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105.                    
Розалина Тодорова Маринова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
106.                    
Роксана Костадинова Йовчева
 
 
 
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
107.                    
Росица Георгиева Джумбишлиева
 
 
 
9,33
9,33
9,33
9,33
9,33
9,33
9,33
9,33
9,33
9,33
9,33
9,33
108.                    
Росица Георгиева Чобанова
 
 
 
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
109.                    
Румен Борисов Петров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
110.                    
Рустислав Кирилов Узунов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
111.                    
Сашо Георгиев Русев
 
 
 
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112.                    
Сашо Димчев Арнаудов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
113.                    
Светлана Кузманова - Недкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
114.                    
Светослав Стоянов Янев
 
 
 
10
10
10
10
10
10
 
 
 
 
 
 
115.                    
Силвия Владимирова Михова
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 10
 10
116.                    
Симона Галинова Георгиева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
117.                    
Славей Димитров Бодуров
 
 
 
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
118.                    
Слави Стоянов Стоянов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
119.                    
Станислава Димитрова Раданчева
 
 
 
1
 1
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
120.                    
Стойно Митев Стойнов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
121.                    
Стоян Димитров Николов
 
 
 80 лв. - 2025
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
122.                    
Стоян Иванов Георгиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
123.                    
Събин Андреев Пейчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
124.                    
Таня Димитрова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
125.                    
Теодор Владимиров Байкушев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
126.                    
Теодора Иванова Колева
 
 
 
10
10
10
10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
127.                    
Теодора Стефанова Станева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
128.                    
Тодор Асенов Прангов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
129.                    
Тодор Георгиев Карагьозов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
130.                    
Тодор Иванов Братов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
131.                    
Трифон Чанков Чанев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
132.                    
Уляна Иванова Гешева
 
 
 
10
10
10
10
10
10
 
 
 
 
 
 
133.                    
Христина Димитрова Ламбова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
134.                    
Христина Стефанова Христова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
135.                    
Христо Ганчев Ганчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
136.                    
Хюсеин Али Мехмед
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
137.                    
Цветелина Иванова Цветкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
138.                    
Цветилена Велкова Маргарова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
139.                    
Цветомир Павлинов Иванов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
140.                    
Явор Радославов Гроздев
 
 
 
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
141.                    
Яна Лечева Янева
 
 
 
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
142.                    
Яница Гаврилова Димова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
143.                    
Янчо Парашкевов Стоянов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
144.                    
Лилеан Георгиева Калковска
 
 
50,00 на 11.01.2024.
10
10
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
145.                    
 Стоян Гецов Дочев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
146.                    
 Айнур Гюрсел Хасан
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
147.                    
 Марина Димитрова Димитрова
 30 лв. за 2015
 
 50,00 лв. на 25.04.2024
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
148.                    
 Владислав Вениславов Иванов
 
 
 
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
149.                    
 Сияна Георгиева Апостолова
 50 лв. за 2025
 
 50,00 лв. на 22.05.2024
 
 
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
150.                    
 Тихомир Руменов Дичев
 
 
50,00 лв. на 29.05.2024 
 
 
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
151.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
152.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
153.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
154.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
155.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
156.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Членове на БВС    |    За Нас    |    Нормативни документи    |    Клиники и кабинети    |    Контакти|    FORUM
Всички права запазени 2009
Контакти Членове на БВС За нас Нормативни документи Клиники и кабинети Контакти ПРОТОКОЛИ ЧЛЕНСКИ ВНОС