!!! ВАЖНО ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ РЕЦЕПТИ ОТ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ - 2023.Г. ВАЖНО !!!
COVID-19 !!! Какво трябва да направи всеки Ветеринарен Лекар?
ПРОМЯНА НА БАНКОВАТА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС В БВС - 27. 05. 2019.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2017.г.
Членски внос 2020
Членски внос - 2021
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2023.г.
ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР - 14. ДЕКЕВРИ. 2019 - Покана за празнуване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НЕ-ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - АПРИЛ - 2019.г.
ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ, ИЗПОЛЗВАНИ И НАЛИЧНИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В АПТЕКИ И ВМЗ
ИЗГУБЕНИ ЖИВОТНИ - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
!!!!!!!!!!!! ВАЖНО !!!!!!!!!! ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БВС-БУРГАС - 17.02.2024.Г. В БУРГАС !!!
ЗАЯВКИ ЗА УШНИ МАРКИ - 2015.Г.
СТАРТ на ДПП - 2016 ***** ДОГОВОРИ- от 2016.г.до 2018.г. (включително)
ЖАЛБИ ДО ОМБУДСМАНА НА БЪЛГАРИЯ - 30.09.2014.Г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - - 2022.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС 2018.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2024
TITLE
TITLE
 

Сметката в банка ОББ  е:

BG91UBBS80021083581740
 
 
 
Председател на ОК на БВС-Бургас
Д-р Пламен Конов
17.12.2020.г.

ЧЛЕНСКИ ВНОС - ОК на БВС - Бургас - 2021

 

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2021.Г. – АКТУАЛЕН КЪМ 31.12.2021.Г.
 
 
Трите Имена
Рег. № в БВС
 
Встъпителна вноска
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1.       
Албена Кирилова Лешева
 
 
 60лв.за2022
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
2.       
Ана Чанкова Чанева
 
 
 Самоизключила се поради неплащане за 4 месеца! към 01.11.2021.
10
10
10
10
10
10
 
 
 
 
 
 
3.       
Антон Иванов Тонев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
4.       
Антон Николов Чаталбашев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
5.       
Антоанета Вълева Недева
 
 
 
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6.       
Асен Митков Карамфилов
 
 
 20лв.за 2022г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
7.       
Борислав Борисов Пенков
 
 
 112лв.за2022
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
8.       
Валентин Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
10 
10 
10 
9.       
Валентин Иванов Куванджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10.    
Васил Панайотов Перендибазов
 
 
 40лв.за 2022
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
11.    
Венета Богомилова Симеонова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
12.    
Виктория Петкова Пухтерова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
13.    
Виолета Антониева Мастикова
 
 
 60лв.за2022
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
14.    
Галина Кръстева Славова
 
 
 111,60лв.за2022
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
15.    
Ганчо Иванов Чаков
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
16.    
Георги Бончев Чешмеджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
10 
17.    
Георги Василев Василев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
18.    
Георги Василев Пейков
 
 
 10лв,за2022
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
19.    
Георги Василев Чобанов
 
 
 120лв.за2022г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
20.    
Георги Иванов Бързилов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
21.    
Георги Матев Колев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
22.    
Георги Николаев Стефанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
23.    
Даниела Наскова Йорданова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
24.    
Дафина Николова Георгиева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
25.    
Деспина Николова Караманова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
26.    
Деян Георгиев Пенчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
27.    
Диляна Тенкова Тенева
 
8.00 лв. За 2022.г.
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28.    
Димитър Георгиев Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
29.    
Димитър Иванов Желязков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
30.    
Димитър Тодоров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
31.    
Димитрина Паскалева Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
32.    
Димо Василев Кръстев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
33.    
Добрина Михова Кожухарова
 
 
 
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
34.    
Доника Маринова Дечева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
35.    
Евгени Генчев Генчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
36.    
Евгени Радков Кънчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
37.    
Евгений Иванов Маргаров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
38.    
Екатерина Панайотова Тодорова
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
39.    
Живко Тодоров Събев
 
 
 
 10
 10
10 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
40.    
Иван Валентинов Раев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
41.    
Иван Георгиев Дочев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
42.    
Иван Стаматов Стоянов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
43.    
Иван Трифонов Димов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
44.    
Иванка Иванова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
45.    
Иво Цеков Механджиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
46.    
Йовко Върбанов Станев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
47.    
Йонко Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
48.    
Камелия Пламенова Пенева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
49.    
Константин Александров Кондев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
50.    
Костадин Димитров Карталов
 
 
 
10
10
10
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
51.    
Красимира Тенчева Бюлюкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
52.    
Красимир Янков Сандев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
53.    
Кремена Георгиева Кирова
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
54.    
Кремена Илиева Каменова
 
 
 14,00лв.за 2022
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 1
 1
 1
 1
 1
 1
55.    
Куни Колев Събев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
56.    
Кънчо Стефанов Христов
 
 
 120лв.за2022
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
57.    
Лилия Енчева Шишманова
 
 
 120лв.за2022
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
58.    
Людмил Пламенов Илиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
59.    
Маргарит Чанев Костадинов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
60.    
Мария Асенова Петрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
61.    
Мария Георгиева Карамихалева
 
 
 120лв.за2022
 1
 1
 1
 1
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
62.    
Мария Георгиева Црънкова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63.    
Мария Здравкова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
64.    
Миглена Георгиева Ненкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
65.    
Миглена Иванова Кирева
 
 
 
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
66.    
Милена Георгиева Димова
 
 
 20,00лв.за 2022г.
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
67.    
Милена Петкова Тодорова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68.    
Милен Чанков Чанков
 
 
 111,60лв.за2022
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
69.    
Мирослав Русев Петров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
70.    
Михаил Ангелов Михайлов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
71.    
Момчил Валентинов Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
72.    
Наталия Валентинова Герджикова
 
 
 20лв.за 2022г.
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
73.    
Начо Георгиев Димитров
 
 
 
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
74.    
Никола Петров Стойчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
75.    
Николай Георгиев Терзиев
 
 
 
10
10
10
10
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
76.    
Николай Димитров Митев
 
 
 120лв.за 2022
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
77.    
Николай Димитров Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
78.    
Николай Михайлов Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
 10
 10
79.    
Николай Танев Колев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
80.    
Павлин Николов Марков
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
81.    
Павлина Йосифова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
82.    
Пенка Боянова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
83.    
Пенко Божидаров Денев
 
 
 50,00лв.за 2022г.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
84.    
Пенко Тодоров Трошанов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
85.    
Пенчо Георгиев Железов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
86.    
Петко Димитров Бойчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
87.    
Петьо Димитров Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
88.    
Пламен Димитров Димитров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
89.    
Пламен Динков Динев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
90.    
Пламен Киров Иванов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
91.    
Пламен Колев Конов
 
 
 
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10 
 10 
 10 
92.    
Пламена Петкова Бойчева
 
 
 
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
93.    
Радка Миткова Стойчева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
94.    
Радко Ангелов Кънчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
95.    
Радост Александрова Петрова
 
 
 
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96.    
Ралица Димитрова Буриева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
97.    
Ралица Ивелинова Атанасова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
98.    
Розалина Маринова-Момчилова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
99.    
Росица Георгиева Джумбишлиева
 
 
 111,60лв.за2022
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
100.                    
Румен Борисов Петров
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
101.                    
Рустислав Кирилов Узунов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
102.                    
Савина Иванова Дянкова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103.                    
Сашо Георгиев Русев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
104.                    
Сашо Димчев Арнаудов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
105.                    
Светлана Кузманова-Недкова
 
 
 
10
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
106.                    
Светослав Стоянов Янев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
107.                    
Силвия Владимирова Михова
 
 
 
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
 9.30
108.                    
Симона Галинова Георгиева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
109.                    
Стойно Митев Стойнов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
110.                    
Стою Паунов Стоев
 
 
 
9,30
9,30
9,30
9,30
 10
 
 
 
 
 
 
 
111.                    
Стоян Вълчев Вълчев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112.                    
Стоян Димитров Николов
 
 
 120,00лв.за 2022г.
10
10
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
113.                    
Стоян Иванов Георгиев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
114.                    
Таня Димитрова Димитрова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
115.                    
Теодора Стефанова Станева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
116.                    
Теодор Владимиров Байкушев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
117.                    
Тодор Асенов Прангов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
118.                    
Тодор Георгиев Карагьозов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
119.                    
Тодор Иванов Братов
 
 
 40,00лв.за 2022г
10
10
10
10
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
120.                    
Тодор Николаев Николов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
121.                    
Тихомир Сеферинов Сеферинов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
122.                    
Трифон Чанков Чанев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
123.                    
Уляна Иванова Гешева
 
 
 60лв.за2022г.
10
10
10
10
10
10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
124.                    
Христина Димитрова Ламбова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
10 
10 
125.                    
Христина Стефанова Христова
 
 
 10лв.за2022
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 10
 10
 10
 10
126.                    
Христо Ганчев Ганчев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
127.                    
Хюсеин Али Мехмед
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
128.                    
Цветелина Иванова Цветкова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
129.                    
Цветилена Велкова Маргарова
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
130.                    
Цветомир Павлинов Иванов
 
 
 120лв.за2022
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
131.                    
Явор Радославов Гроздев
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
132.                    
Яна Лечева Янева
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
133.                    
Янчо Парашкевов Стоянов
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
134.                    
 Ивелин Иванов Енев 
 
 10лв.за 2022
 04.2021г.-500лв.-глоба
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
135.                    
 Станислава Димитрова Раданчева
 
 платен чл.внос до 02.2024г.вкл. по1лв.
 11.01.2021г.-50,00лв.-вст.вн.
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 1
 1
 1
 1
136.                    
 Слави Стоянов Стоянов
 
 10лв.за 2022
 01.07.2021г.-вст.вн.-50,00лв.
 
 
 
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
137.                    
 Роксана Костадинова Йовчева
 
 60лв.за 2022г.
14.07.2021г.-вст.вн.-50,00лв.
 
 
 
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
 10
138.                    
 Славей Димитров Будуров
 
 
 вст.вн+чл.внос-100лв
.от 01.02.2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
139.                    
 Георги Ангелов Чобанов
 
 
 23.08.2021г.-500лв.-възст.членство
 
 
 
 
 
 
 
 10
 10
 10
 10
 10
140.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
141.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
142.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
144.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
145.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Членове на БВС    |    За Нас    |    Нормативни документи    |    Клиники и кабинети    |    Контакти|    FORUM
Всички права запазени 2009
Контакти Членове на БВС За нас Нормативни документи Клиники и кабинети Контакти ПРОТОКОЛИ ЧЛЕНСКИ ВНОС