Добре Дошли
ДОСТЪП ДО ВЕТИС НА БАБХ - 2018
ПРОМЯНА НА БАНКОВАТА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС В БВС - 27. 05. 2019.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2017.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2019
Членски внос 2013
Членски внос - 2014
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2016.г.
ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР - 14. ДЕКЕВРИ. 2018. - оферта
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НЕ-ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - АПРИЛ - 2019.г.
ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ, ИЗПОЛЗВАНИ И НАЛИЧНИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В АПТЕКИ И ВМЗ
ИЗГУБЕНИ ЖИВОТНИ - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БВС-БУРГАС - 11.02.2019.Г. В БУРГАС !!!
ЗАЯВКИ ЗА УШНИ МАРКИ - 2015.Г.
СТАРТ на ДПП - 2016 ***** ДОГОВОРИ- от 2016.г.до 2018.г. (включително)
ЖАЛБИ ДО ОМБУДСМАНА НА БЪЛГАРИЯ - 30.09.2014.Г.
Членски Внос - 2015
ЧЛЕНСКИ ВНОС 2018.г.
TITLE
TITLE
TITLE
 

ПРОКРЕДИТ БАНК Е БАНКАТА, В КОЯТО СЕ ПРЕВЕЖДА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС КЪМ ОК НА БВС - БУРГАС

BIC:PRCBBGSF     IBAN: BG77 PRCB 9230 1023 9849 40

АКТУАЛЕН СПИСЪК КЪМ 31.12.2013 г.                               2013  
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ вст.вн. І ІІ ІІІ ІV V VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ
1 Албена Кирилова Лешева  10лв.за2014
20  20  20 10 10  10  10  10
10
 10  10  10
2 Ана Чанкова Чанева  50лв.за2014
20 20 20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
3 Антон Иванов Тонев    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
4 Антоанета Вълева Недева    20  20  20  10 10 10  10  10  10 10
10
10
5 Борислав Борисов Пенков    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
6 Валентин Димитров Димитров    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
7 Валентин Иванов Куванджиев    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
8 Васил Панайотов Перендибазов  50  20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
9 Василена Петкова Иванова    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
10 Венета Богомилова Симеонова    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
11 Виктория Петкова Пухтерова    20  20 20
10
10
10
10
10
10
 10  10  10
12 Галина Кръстева Славова    20 20 20 10
10
10
10
10
10
 10  10  10
13 Георги Бончев Чешмеджиев    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
14 Георги Василев Василев    20  20 20 10
10
10
10
10
10
 10  10  10
15 Георги Василев Чобанов   20 20 20  10  10  10   10  10    10  10  10  10
16 Георги Иванов Бързилов    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
17 Георги Матев Колев    20 20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
18 Георги Митев Митев    20  20 20
10
10
10
10
10
10
 10  10  10
19 Георги Николаев Стефанов    20  20  20  10  10 10
10
 10  10  10  10       10
20 Диана Валентинова Янкова  50 Х  Х   20 20 10  10
10
10
10
 10  10  10
21 Дафина Николова Георгиева    20 20  20 10 10 10 10  10  10   10  10  10
22 Доника Маринова Дечева  90лв.-2014  20  20  20  10 10 10 10  10  10   10  10  10
23 Деян Георгиев Пенчев    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
24 Диляна Тенкова Тенева 10лв.2014  50 Х   20 20 10 10 10
10
10
10  10  10  10
25 Димитър Георгиев Димитров   20  20  20  10  10  10  10  10  10 10
10
10
26 Димитър Денев Бяндов    20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
27 Димитър Иванов Желязков    20  20  20  10 10  10  10  10  10   10 10  10
28 Димитър Тодоров Димитров    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
29 Димитрина Паскалева Димитрова  50 Х   20 20 10
10
10
10
10
10
 10  10  10
30 Димо Василев Кръстев    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
31 Дянко Стоянов Михалев    20  20  20 10   10 10
10 10
10
10
10
10
32 Евгени Генчев Рашков    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
33 Евгений Иванов Маргаров    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
34 Емил Димов Мартинов    20  20 20 10
10
10
10
10
10
 10  10  10
35 Живко Тодоров Събев     20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
36 Залифа Сабриева Белева    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
37 Ивайло Петров Паничков    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
38 Иван Атанасов Калмуков    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
39 Иван Георгиев Дочев    20  20  20 10  10  10   10  10  10 10
10
10
40 Иван Стаматов Стоянов  90лв.-2014  20  20  20 10   10  10  10  10  10  10  10  10
41 Иван Трифонов Димов  20лв.-2014 20  20  20 10  10  10  10  10   10  10  10 10
42 Иванка Иванова Димитрова    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
43 Иво Цеков Механджиев    20  20  20  10 10
 10  10  10  10  10  10  10
44 Ицо Милчев Момчилов    20  20  20  10 10              
45 Йовко Върбанов Станев    20 20  20
10
10
10
10
 10  10  10  10  10
46 Йонко Димитров Димитров    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
47 Кольо Костадинов Козаров  90лв.за 2014
 20  20  20  10 10  10 10 10  10  10  10  10
48 Константин Александров Кондев    20  20  20  10  10 10  10  10
10
 10  10  10
49 Костадин Георгиев Тангарджиев    20  20  20 10  10  10  10 10
10
 10  10  10
50 Костадин Димитров Карталов    20  20  20  10  10 10
10
10
10
 10  10  10
51 Красимир Янков Сандев  90лв.-2014г.
 20  20  20 10
10
10
10
10
10
 10  10  10
52 Кремена Георгиева Кирова    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
53 Кремена Илиева Каменова  50  Х  20 20
10
10
10
10
10
10
 10  10  10
54 Куни Колев Събев    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
55 Кънчо Стефанов Христов  50  Х  20 20 10 10
10
10
10
10
 10  10  10
56 Маргарит Чанев Костадинов    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
57 Мария Асенова Петрова    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
58 Миглена Георгиева Ненкова  50  Х  20  20 10
10
10
10
10
10
 10  10  10
59 Милен Чанков Чанков    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
60 Милена Георгиева Димова   20 20  20  10  10  10 10  10  10   10  10 10
61 Милена Петкова Петкова    1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
62 Мирослав Русев Петров    20  20 20 10
10
10
10
10
10
 10  10  10
63 Митю Андонов Андонов    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
64 Михаил Ангелов Михайлов    20  20  20  10  10 10
10
10
10
 10  10  10
65 Начо Георгиев Димитров    20 20 20 10
10
10
10
10
10
 10  10  10
66 Никола Петров Стойчев    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
67 Никола Стоянов Николов    20  20  20  10  10  10  10 10
10
 10  10  10
68 Николай Георгиев Терзиев   20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
69 Николай Димитров Митев    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
70 Николай Димитров Николов      240                    
71 Николай Михайлов Николов   20 20 20 10 10 10  10  10
10
 10  10  10
72 Николай Танев Колев    20 20  20 10 10 10
10
10 10  10  10  10
73 Павлин Николов Марков  20лв за 2014
 20  20  20  10  10  10  10  10  10 10
10
10
74 Павлина Йосифова Димитрова    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
75 Пенка Боянова Димитрова    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
76 Пенко Божидаров Денев    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
77 Пенко Тодоров Трошанов    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
78 Пенчо Георгиев Железов    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
79 Петко Димитров Бойчев    20  20  20 10
10
10
10
10
10
 10  10  10
80 Петър Димитров Костов   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
81 Петьо Димитров Николов      240                    
82 Пламен Димитров Димитров    20  20  20  10  10  10  10  10 10  10  10  10
83 Пламен Динков Динев    20  20  20  10  10 10  10  10  10  10  10  10
84 Пламен Колев Конов          20 20   20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
85 Пламен Киров Иванов    20  20  20 10
10
10
10
10
10
 10  10  10
86 Радка Миткова Стойчева    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
87 Радко Ангелов Кънчев   20 20 20 10  10  10 10 10
10
10
 10  10
88 Радост Александрова Петрова    20  20 20
10
10
10
10
10
 10  10  10  10
89 Розалина Маринова-Момчилова    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10        10
90 Росица Георгиева Димитрова    20 20
20
10
10
10
10
10
10
 10  10  10
91 Румен Борисов Петров    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
92 Рустислав Кирилов Узунов    20  20  20  10  10  10  10  10  10 10
 10  10
93 Сашо Георгиев Русев    20  20  20  10  10  10 10
 10  10  10  10  10
94 Сашо Димчев Арнаудов    20  20  20  10  10  10  10  10  10 10
 10  10
95 Светлана Кузманова-Недкова    20  20  20  10 10  10
10
10
 10  10  10  10
96 Стефка Илиева Русева    20  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
97 Стоил Бойчев Генчев    20  20 20 10 10
10
10
10
10
 10  10  10
98 Стойно Митев Стойнов    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
99 Стою Паунов Стоев      223,20                    
100 Стоян Димитров Николов    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
101 Стоян Иванов Георгиев    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
102 Таня Димитрова Димитрова    1  1  1  1  1  1  1  10  10  10
103 Теодор Владимиров Байкушев    20  20  20 20 20 20 10
10
10
 10  10  10
104 Тодор Асенов Прангов    20  20  20 10
10
10
10
10
10
 10  10  10
105 Тодор Георгиев Карагьозов    20  20  20  10  10 10
10
10
10
 10  10  10
106 Тодор Николаев Николов    20  20  20  10  10  10  10 10
10
 10  10  10
107 Тодор Иванов Братов 30лв.за 2014 50  20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
108 Тодор Николов Тодоров  50лв.за2014  20  20  20  10 10 10 10 10 10  10  10  10
109 Трифон Чанков Чанев    20 20   20  10  10  10 10  10  10   10  10  10
110 Христина Димитрова Ламбова    20  20  20  10  10 10
10
10
10
10
10
10
111 Христина Стефанова Христова    1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
112 Христо Ганчев Ганчев    20 20  20 10
10
10
10
10
10
 10  10  10
113 Цветилена Велкова Маргарова    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
114 Цветомир Павлинов Иванов    20  20 20 10 10
10
10
10
10
 10  10  10
115 Явор Радославов Гроздев   20 20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
116 Яна Лечева Янева    20  20 20 10
10
10
10
10
10
 10  10  10
117 Янчо Парашкевов Стоянов    20  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
 118  Слави Стоянов Желязков  ?50лв.за2014  ?  20  20  10  10  10  10  10  10  10  10  10
   119   Евгени Радков Кънчев                          50    Х           Х         20                     20        10          10        10          10        10,10,10,10.-до 12.2013 вкл.


           120      Цветелина Иванова Цветкова                                     50                                                                    10         10  10  10  10 10 -за м.08,09,10,11,12.2013 


  121      Мария  Георгиева Карамихалева                50                                                                                             10           10 10 10 10 за м. 09,10,11,12.-2013

 122      Велико Петров Великов                                            50                                                                                                                                         10  10,10,10. за 09,10,11,12.2013

  123           Мария Георгиева Црънкова     -10,10,10,10,10 за м.08,09,10,11,12-2013

                                                                                         

    Членове на БВС    |    За Нас    |    Нормативни документи    |    Клиники и кабинети    |    Контакти|    FORUM
Всички права запазени 2009
Контакти Членове на БВС За нас Нормативни документи Клиники и кабинети Контакти ПРОТОКОЛИ ЧЛЕНСКИ ВНОС