Добре Дошли
ДОСТЪП ДО ВЕТИС НА БАБХ - 2018
ЗАБРАНА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ДПЖ В ОБЛАСТИТЕ: БУРГАС, ХАСКОВО И ЯМБОЛ - 2018.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2017.г.
Членски внос 2012
Членски внос 2013
Членски внос - 2014
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2016.г.
ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР - 14. ДЕКЕВРИ. 2018. - оферта
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НЕ-ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - ДЕКЕМВРИ - 2018.г.
ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ, ИЗПОЛЗВАНИ И НАЛИЧНИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В АПТЕКИ И ВМЗ
ИЗГУБЕНИ ЖИВОТНИ - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БВС-БУРГАС - 12.02.2018.Г. В БУРГАС !!!
ЗАЯВКИ ЗА УШНИ МАРКИ - 2015.Г.
СТАРТ на ДПП - 2016 ***** ДОГОВОРИ- от 2016.г.до 2018.г. (включително)
ЖАЛБИ ДО ОМБУДСМАНА НА БЪЛГАРИЯ - 30.09.2014.Г.
Членски Внос - 2015
ЧЛЕНСКИ ВНОС 2018.г.
TITLE
TITLE
 

БАНКАТА И БАНКОВАТА СМЕТКА, ПО КОЯТО СЕ ПРЕВЕЖДА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС КЪМ БВС Е:          ПРОКРЕДИТ БАНК АД         БУРГАС    

BIC: PRCBBGSF  IBAN:BG77 PRCB 9230 1023 9849 40

  Актуален списък към 26.02.2013                         2012
ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ встъп.  вноска I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Албена Кирилова Лешева   20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
2 Ана Чанкова Чанева  480                    20  20  20
3 Антон Иванов Тонев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
4 Антоанета Вълева Недева    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
5 Борислав Борисов Пенков    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
6 Валентин Димитров Димитров    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
7 Валентин Иванов Куванджиев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
8 Василена Петкова Иванова  50          20  20  20  20  20  20  20  20
9 Венета Богомилова Симеонова   20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
10 Вероника Димова Димова  50              20   20  20      
11 Виктория Петкова Пухтерова  50        20  20  20  20  20  20  20  20  20
12 Въла Янева Калчева    20  20                    
13 Галина Кръстева Славова    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
14 Георги Ангелов Чобанов    20  20                    
15 Георги Бончев Чешмеджиев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
16 Георги Василев Василев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
17 Георги Василев Чобанов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
18 Георги Иванов Бързилов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
19 Георги Матев Колев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
20 Георги Митев Митев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
21 Георги Николаев Стефанов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
22 Гергана Иванова Божева    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  
23 Даниела Тотева Василева    20  20  20  20  20  20  20          
24 Дафина Николова Георгиева    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
25 Деян Георгиев Пенчев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
26 Димитър Георгиев Димитров    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
27 Димитър Денев Бяндов    20  20  20  20  20   20  20  20  20  20  20  20
28 Димитър Иванов Желязков   20 20 20 20 20 20  20  20  20  20  20  20
29 Димитър Тодоров Димитров    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
30 Димо Василев Кръстев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
31 Доника Маринова Дечева    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
32 Дянко Стоянов Михалев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
33 Евгени Генчев Рашков    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
34 Евгений Иванов Маргаров    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
35 Емил Димов Мартинов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
36 Живко Иванов Петков    20                      
37 Живко Тодоров Събев     20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
38 Залифа Сабринова Белева  50                        20
39 Ивайло Петров Паничков    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
40 Иван Атанасов Калмуков    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
41 Иван Георгиев Дочев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
42 Иван Стаматов Стоянов      240                    
43 Иван Трифонов Димов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
44 Иванка Иванова Димитрова  480                  20  20  20  20
45 Иво Цеков Механджиев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  
46 Ицо Милчев Момчилов    1  1  1  1  1  1  20  20  20  20  20  20
47 Йовко Върбанов Станев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
48 Йонко Димитров Димитров  420  40  20        20  20  20  20  20  20  20
49 Кольо Костадинов Козаров    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
50 Константин Александров Кондев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
51 Костадин Георгиев Тангарджиев    20  20  20  20  20  20  20  20  20   20   20   20
52 Костадин Димитров Карталов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
53 Красимир Янков Сандев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
54 Кремена Георгиева Кирова   20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20 
55 Куни Колев Събев    20  20  20  20  20  20  20   20   20   20   20   20 
56 Маргарит Чанев Костадинов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20   20   20 
57 Мария Асенова Петрова    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
58 Милен Чанков Чанков    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
59  Милена Георгиева Димова    20  20  20  20  20  20  20  20   20  20  20  20
60 Милена Петкова Петкова    20  20  20  1  1  1  1  1  1  1  1  1
61 Мирослав Русев Петров    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
62 Митю Андонов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
63 Михаил Ангелов Михайлов  50                    20  20  20
64 Мюмюне Сабри Садула    20  20  20                  
65 Начо Георгиев Димитров    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  
66 Никола Петров Стойчев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
67 Никола Стоянов Николов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
68 Николай Георгиев Терзиев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
69 Николай Димитров Митев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20   20
70 Николай Димитров Николов                240          
71 Николай Михайлов Николов    20  20  20  20  20  20  20 20   20  20  20  20
72 Николай Танев Колев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
73 Павлин Николов Марков    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
74 Павлина Йосифова Димитрова    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
75 Пенка Боянова Димитрова    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20   20
76 Пенко Божидаров Денев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
77 Пенко Тодоров Трошанов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
78 Пенчо Георгиев Железов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
79 Петко Димитров Бойчев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
80 Петър Димитров Костов   20 20 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
81 Петьо Димитров Николов                240          
82 Пламен Димитров Димитров   20 20 20 20 20 20  20  20  20  20  20  20
83 Пламен Динков Динев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
84 Пламен Киров Иванов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
85 Пламен Колев Конов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
86 Радка Миткова Стойчева    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
87 Радко Ангелов Кънчев  120                300       80
88 Радост Александрова Петрова  50      20  20  20  20  20  20

 20

 20  20  20
89 Розалина Маринова-Момчилова   20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
90 Росица Георгиева Димитрова    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
91 Румен Борисов Петров    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
92 Рустислав Кирилов Узунов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
93 Сашо Георгиев Русев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
94 Сашо Димчев Арнаудов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
95 Светлана Кузманова-Недкова    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
96 Стефка Илиева Русева   20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
97 Стоил Бойчев Генчев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
98 Стойно Митев Стойнов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
99 Стою Паунов Стоев      223,20                    
100 Стоян Димитров Николов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
101 Стоян Иванов Георгиев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
102 Таня Димитрова Димитрова    1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
103 Теодор Владимиров Байкушев  50             20  20  20  20  20  20
104 Тодор Асенов Прангов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
105 Тодор Георгиев Карагьозов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
106 Тодор Николаев Николов  50                  20   20  20  20
107 Тодор Николов Тодоров  480                        20 
108 Трифон Чанков Чанев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
109 Христина Димитрова Ламбова    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
110 Христина Стефанова Христова    20  20  20  20  20  20  20  20  20  1  1  1
111 Христо Ганчев Ганчев    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
112 Цветилена Велкова Маргарова    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
113 Цветомир Павлинов Иванов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
114  Явор Радославов Гроздев    20  20  20  20  20  20  20

 20   

 20  20  20  20
115 Яна Лечева Янева   1 1  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
116 Янислава Славчева Янакиева    10  10  10                  
117 Янчо Парашкевов Стоянов    20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20

 

ЧЛЕНСКИ ВНОС 2011 ГОДИНА

 

 

 

    Членове на БВС    |    За Нас    |    Нормативни документи    |    Клиники и кабинети    |    Контакти|    FORUM
Всички права запазени 2009
Контакти Членове на БВС За нас Нормативни документи Клиники и кабинети Контакти ПРОТОКОЛИ ЧЛЕНСКИ ВНОС