Добре Дошли
ДОСТЪП ДО ВЕТИС НА БАБХ ЗА ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ - към Януари-2017.г. - ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ !!!
ПРАЗНУВАНЕ НА 14. ДЕКЕМВРИ - 2017 В ГЪРЦИЯ...ПРОМОЦИИ, ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ, НОВИНИ, ФОРМУЛЯРИ И ДРУГИ - 2016.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2017.г.
Членски внос 2012
Членски внос 2013
Членски внос - 2014
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2016.г.
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА ОК НА БВС - БУРГАС - 25.01.2016.Г.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НЕ-ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - МАЙ - 2018.г.
ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ, ИЗПОЛЗВАНИ И НАЛИЧНИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В АПТЕКИ И ВМЗ
ИЗГУБЕНИ ЖИВОТНИ - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БВС-БУРГАС - 12.02.2018.Г. В БУРГАС !!!
ЗАЯВКИ ЗА УШНИ МАРКИ - 2015.Г.
СТАРТ на ДПП - 2016 ***** ДОГОВОРИ- от 2016.г.до 2018.г. (включително)
ЖАЛБИ ДО ОМБУДСМАНА НА БЪЛГАРИЯ - 30.09.2014.Г.
Членски Внос - 2015
ЧЛЕНСКИ ВНОС 2018.г.
TITLE
TITLE
 

Членове на БВС - БУРГАС

Албена Кирилова Лешева
Ана Чанкова Чанева
Антон Иванов Тонев

Антоанета Вълева Недева

Борислав Борисов Пенков
Валентин Димитров Димитров
Валентин Иванов Куванджиев
Василена Петкова Иванова

Венета Богомилова Симеонова

Вероника Димова Димова

Виктория Петкова Пухтерова

Галина Димитрова Видева-Николова

Галина Кръстева Славова
Георги Бончев Чешмеджиев
Георги Василев Василев
Георги Василев Чобанов
Георги Иванов Бързилов
Георги Матев Колев
Георги Митев Митев
Георги Николаев Стефанов
Гергана Иванова Божева
Даниела Тотева Василева
Дафина Николова Георгиева
Деян Георгиев Пенчев
Димитър Георгиев Димитров

Димитър Денев Бяндов

Димитър Иванов Желязков
Димитър Тодоров Димитров
Димо Василев Кръстев

Доника Маринова Дечева

Дянко Стоянов Михалев
Евгени Генчев Рашков
Евгений Иванов Маргаров
Емил Димов Мартинов
Живко Тодоров Събев
Залифа Сабриева Белева
 
 
Иван Георгиев Дочев
Иван Стаматов Стоянов
Иван Трифонов Димов
Иванка Иванова Димитрова
Иво Цеков Механджиев
 
Йовко Върбанов Станев
Йонко Димитров Димитров
 

Константин Александров Кондев

Костадин Георгиев Тангарджиев
Костадин Димитров Карталов
 
Красимир Янков Сандев
Кремена Георгиева Кирова
Куни Колев Събев
Маргарит Чанев Костадинов
Мария Асенова Петрова
Милен Чанков Чанков
Милена Георгиева Димова
 

Мирослав Русев Петров

 
Михаил Ангелов Михайлов
Мюмюне Сабри Садула
Начо Георгиев Димитров
Никола Петров Стойчев
Никола Стоянов Николов
Николай Георгиев Терзиев
Николай Димитров Митев
Николай Димитров Николов
Николай Михайлов Николов
Николай Танев Колев

 

Павлин Николов Марков
Павлина Йосифова Димитрова
Пенка Боянова Димитрова

Пенко Божидаров Денев

Пенко Тодоров Трошанов
Пенчо Георгиев Железов
Петко Димитров Бойчев
Петър Димитров Костов
Петьо Димитров Николов
Пламен Димитров Димитров
Пламен Динков Динев
Пламен Киров Иванов
Пламен Колев Конов
Радка Миткова Стойчева
Радко Ангелов Кънчев
Радост Александрова Петрова
Розалина Тодорова Маринова
Росица Георгиева Димитрова
Румен Борисов Петров
Рустислав Кирилов Узунов
Сашо Георгиев Русев
Сашо Димчев Арнаудов
Светлана Кузманова-Недкова
Стефка Илиева Русева
Стоил Бойчев Генчев
Стойно Митев Стойнов
Стою Паунов Стоев
Стоян Димитров Николов
Стоян Иванов Георгиев
Таня Димитрова Димитрова
Теодор Владимиров Байкушев
Тодор Асенов Прангов
Тодор Георгиев Карагьозов
Трифон Чанков Чанев
Христина Димитрова Ламбова
Христина Стефанова Христова
Христо Ганчев Ганчев
Цветилена Велкова Маргарова
Цветомир Павлинов Иванов
Явор Радославов Гроздев
Яна Лечева Янева
Янчо Парашкевов Стоянов

 

    Членове на БВС    |    За Нас    |    Нормативни документи    |    Клиники и кабинети    |    Контакти|    FORUM
Всички права запазени 2009
Контакти Членове на БВС За нас Нормативни документи Клиники и кабинети Контакти ПРОТОКОЛИ ЧЛЕНСКИ ВНОС