Добре Дошли
ДОСТЪП ДО ВЕТИС НА БАБХ - 2018
ЗАБРАНА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ДПЖ В ОБЛАСТИТЕ: БУРГАС, ХАСКОВО И ЯМБОЛ - 2018.г.
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2017.г.
Членски внос 2012
Членски внос 2013
Членски внос - 2014
ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2016.г.
ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР - 14. ДЕКЕВРИ. 2018. - оферта
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НЕ-ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - ДЕКЕМВРИ - 2018.г.
ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ, ИЗПОЛЗВАНИ И НАЛИЧНИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В АПТЕКИ И ВМЗ
ИЗГУБЕНИ ЖИВОТНИ - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БВС-БУРГАС - 12.02.2018.Г. В БУРГАС !!!
ЗАЯВКИ ЗА УШНИ МАРКИ - 2015.Г.
СТАРТ на ДПП - 2016 ***** ДОГОВОРИ- от 2016.г.до 2018.г. (включително)
ЖАЛБИ ДО ОМБУДСМАНА НА БЪЛГАРИЯ - 30.09.2014.Г.
Членски Внос - 2015
ЧЛЕНСКИ ВНОС 2018.г.
TITLE
TITLE
 
Членове на БВС - Бургас

Членове на БВС - БУРГАС

Албена Кирилова Лешева

Ана Чанкова Чанева

 

Антон Иванов Тонев

Антоанета Вълева Недева

Асен Митков Карамфилов

Борислав Борисов Пенков
Валентин Димитров Димитров
Валентин Иванов Куванджиев
Василена Петкова Иванова

Венета Богомилова Симеонова

Вероника Димова Димова

Виктория Петкова Пухтерова

Галина Димитрова Видева-Николова

Галина Кръстева Славова
Георги Бончев Чешмеджиев
Георги Василев Василев
Георги Василев Чобанов
Георги Иванов Бързилов
Георги Матев Колев
 
Георги Николаев Стефанов
Гергана Иванова Божева
 Даниела Наскова Йорданова

Дафина Николова Георгиева

Деспина Николова Караманова

Деян Георгиев Пенчев

Диляна Тенкова Тенева

Димитър Георгиев Димитров

Димитър Денев Бяндов

Димитър Иванов Желязков
Димитър Тодоров Димитров

Димо Василев Кръстев

Дияна Валентинова Янкова

Доника Маринова Дечева

 
Евгени Генчев Рашков
Евгений Иванов Маргаров
 
Живко Тодоров Събев
Залифа Сабриева Белева
 
 Иван Валентинов Раев
Иван Георгиев Дочев
Иван Стаматов Стоянов
Иван Трифонов Димов
Иванка Иванова Димитрова
Иво Цеков Механджиев
 
Йовко Върбанов Станев
Йонко Димитров Димитров
Камелия Пламенова Пенева

Константин Александров Кондев

 
Костадин Димитров Карталов
 
Красимир Янков Сандев
Кремена Георгиева Кирова

Куни Колев Събев

Лилия Енчева Шишманова

Людмил Пламенов Илиев

Маргарит Чанев Костадинов
Мария Асенова Петрова
Милен Чанков Чанков
Милена Георгиева Димова
 

Мирослав Русев Петров

 
Михаил Ангелов Михайлов
Мюмюне Сабри Садула
Начо Георгиев Димитров
Никола Петров Стойчев
Никола Стоянов Николов
Николай Георгиев Терзиев
Николай Димитров Митев
Николай Димитров Николов
Николай Михайлов Николов
Николай Танев Колев

 

Павлин Николов Марков
Павлина Йосифова Димитрова
Пенка Боянова Димитрова

Пенко Божидаров Денев

Пенко Тодоров Трошанов
Пенчо Георгиев Железов
Петко Димитров Бойчев
Петър Димитров Костов
Петьо Димитров Николов
Пламен Димитров Димитров
Пламен Динков Динев
Пламен Киров Иванов
Пламен Колев Конов
Радка Миткова Стойчева
Радко Ангелов Кънчев
Радост Александрова Петрова
Розалина Тодорова Маринова
Росица Георгиева Димитрова
Румен Борисов Петров
Рустислав Кирилов Узунов
Сашо Георгиев Русев
Сашо Димчев Арнаудов

Светлана Кузманова-Недкова

Светослав Стоянов Янев

Стефка Илиева Русева
Стоил Бойчев Генчев
Стойно Митев Стойнов
Стою Паунов Стоев
Стоян Димитров Николов
Стоян Иванов Георгиев
Таня Димитрова Димитрова
Теодор Владимиров Байкушев
Тодор Асенов Прангов

Тодор Георгиев Карагьозов

Тодор Николаев Николов

Трифон Чанков Чанев
Христина Димитрова Ламбова
Христина Стефанова Христова
Христо Ганчев Ганчев
Цветилена Велкова Маргарова
Цветомир Павлинов Иванов
Явор Радославов Гроздев
Яна Лечева Янева
Янчо Парашкевов Стоянов

 

    Членове на БВС    |    За Нас    |    Нормативни документи    |    Клиники и кабинети    |    Контакти|    FORUM
Всички права запазени 2009
Контакти Членове на БВС За нас Нормативни документи Клиники и кабинети Контакти ПРОТОКОЛИ ЧЛЕНСКИ ВНОС